Jegyzőkönyv,

 

 

amely készült a Műegyetemi Evezős Club 2015. május 16. napján 17:00 órakor kezdődő, évi rendes közgyűlésén, a Club vízi telephelyén (1237 Budapest Vízisport u. 44.).

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint a Műegyetemi Evezős Klub tagjai.

 

Norman Károly klubelnök köszönti a MEC 2015. évi rendes közgyűlését, amelyet a MEC Elnökségének 2015. április 2-án hozott, 2015. május 7-i ülésén pontosított határozata alapján hívott össze. Bejelenti, hogy a MEC 22 rendes tagja közül 13 van jelen, így a közgyűlés az Alapszabály V. A. 2. pontja értelmében határozatképes.

 

Bejelenti, hogy a MEC 2015. május 7-i elnökségi ülésén megbeszéltek szerint az elnökség a közgyűlésnek a levezető elnöki tisztségre Norman Károlyt javasolja, az éves beszámolót Kiss Gabriella ügyvezető elnök tartja. A közgyűlés Norman Károlyt levezető elnökként egyhangúlag elfogadja.

 

A közgyűlés Kiss Gabriellát jegyzőkönyv-vezetőként, Kovács Imrét és Ambrus Gábort jegyzőkönyv-hitelesítőként, Tevesz Lászlót és Garai Zoltánt szavazatszámlálóként egyhangúlag elfogadja.

 

A levezető elnök javaslatot tesz a határozathozatal módját illetően a nyílt szavazásra: a közgyűlés egyhangúlag elfogadja.

 

A levezető elnök a MEC elnökségének 2015. április 2-i döntése alapján előterjeszti a napirendi pontokat, amelyek megfelelnek az Alapszabály V. A. 6. pontjának, a közgyűlési meghívónak megfelelően, azaz:

 

1. beszámoló az egyesület 2014. évi tevékenységéről,

 

2. a 2014. évi közhasznúsági jelentés; beszámoló az egyesület 2014. évi gazdálkodásáról,

 

3. a 2015. évre szóló költségvetési tervjavaslat,

 

4. határozat a beszámolók elfogadását illetően.

 

A napirendhez kiegészítő javaslat nem érkezett. A napirendet a közgyűlés egyhangúlag elfogadja.

 

1. napirend: Beszámoló az egyesület 2014. évi tevékenységéről (csatolva a közreadott közhasznúsági jelentés szöveges részében).

 

2. napirend: A közreadott (csatolt) 2014. évi közhasznúsági jelentés számszaki része; beszámoló az egyesület 2014. évi gazdálkodásáról (kiosztva).

- Kérdések (üzemanyag-felhasználás, uszodahasználat, várható létesítményfejlesztések).

- Kovács Imre szóbeli, magyarázó kiegészítései.

 

3. napirend: A közreadott 2015. évre szóló költségvetési tervjavaslatot Kovács Imre ismerteti, szóbeli kiegészítésekkel.

 

- Vita.

 

4. napirend: közgyűlési határozat a beszámolók felől

 

- A levezető elnök  megkérdezi a jelenlévőket, kívánnak-e kiegészítéseket tenni a beszámolókhoz és a tervhez. Nem érkezik további észrevétel.

 

- A levezető elnök elfogadásra javasolja a beszámolókat, kéri a közgyűlés döntését.

 

- 1/2015. Közgyűlési határozat: a MEC közgyűlése a 2014. évi tevékenységről szóló ügyvezető elnöki beszámolót egyhangúlag (13 i, 0 t, 0 n arányban) elfogadja.

 

- 2/2015. Közgyűlési határozat: a MEC közgyűlése egyhangúlag (13 i, 0 t, 0 n arányban) elfogadja a 2013. évi Közhasznúsági jelentést, a 2014. évi gazdálkodási beszámolót.

 

- 3/2015. Határozat: a MEC közgyűlése egyhangúlag (13 i, 0 t, 0 n arányban) elfogadja a 2015. műk. évre szóló gazdálkodási tervet.

 

 

Norman Károly levezető elnök mindenkinek megköszöni a részvételt, és a közgyűlést 18:10-kor bezárja.

 

k.m.f.

 

Levezető elnök: Norman Károly

 

Jegyzőkönyvvezető: Kiss Gabriella

 

Hitelesítő: Kovács Imre

 

Hitelesítő: Ambrus Gábor