Ifjúsági és Sportminisztérium

A kötetet szerkesztette

Dr. Bakanek György


   

Második, javított kiadás


   

Az Ifjúsági és Sportminisztérium köszönetet mond a

Magyar Olimpiai Bizottságnak a kötet megjelenéséhez

nyújtott támogatásáért.

   
Tartalom

Előszó

   
   A sydneyi olimpiai játékok közeledtével ismét reflektorfénybe került a tiszta felkészülés jelentősége. Az elmúlt évek dopping-botrányai - az ausztráliai úszó vb-n a kínai női versenyzők növekedési hormon csempészése, a Tour de France EPO-botránya, az olasz doppinglabor felfüggesztése stb. - szükségessé tették a doppingellenes küzdelem egységesítését és legmagasabb szintre való emelését. Ennek szellemében ült össze 1999 februárjában Lausanne-ban a NOB által összehívott Doppingellenes Világkonferencia, melynek legfontosabb célja az volt, hogy a résztvevő országok - kormányfői illetve miniszteri szinten képviseltetve magukat - kellő jelentőséget tulajdonítsanak ennek a problémának, mely mára már csaknem a sport létét kérdőjelezi meg. A konferencia záródokumentumát telje s egészében mellékeljük, hogy mindnyájan megismerhessék a konferencia által elfogadott Lausanne-i Nyilatkozatot.    A magyar sportvezetés, az Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság a jövőben is mindent megtesz a sikeres és tiszta felkészülés érdekében. Ezért a be nem jelentett ellenőrzések számának egyidejű emelése mellett kiemelt szerepet szánnak a megelőzésnek, az információ-átadásnak, a nevelőmunkának és a doppingolást helyettesítő alternatív megoldások támogatásának és propagálásának. A tiszta felkészülés érdekében összehívott szimpózium és ez a kiadvány is ezt a célt szolgálja. Úgy véljük és reméljük, hogy nemcsak sportolóink, hanem az őket felkészítő szakemberek - sportvezetők, edzők, orvosok, gyúrók, pszichológusok - is haszonnal forgatják majd e kiadványt, melyben mindenki számára közérthető módon próbáljuk meg átadni Önöknek a doppinggal, illetve a doppingolás megelőzésével kapcsolatos szükséges tudnivalókat. Reméljük, hogy ezzel is hozzájárulunk sportolóink eredményes és nem utolsósorban tiszta felkészüléséhez az elkövetkező olimpiai játékokon.
   
Dr. Deutsch Tamás

A szerkesztő előszava

   
   A doppingszerekkel illetve a tiltott teljesítmény-fokozással összefüggő hírek-információk, sajnos, semmit nem vesztenek aktualitásukból. Bár Magyarországon - a tíz éve bevezetett szigorú és következetes ellenőrzésnek és megelőző tevékenységnek köszönhetően - nagyságrendekkel csökkent a pozitív doppingesetek száma, a tiltott teljesítmény-fokozás nyomokban még mindig tetten érhető sportolóink között. Különösen veszélyes ez a tendencia a szabadidősportban - főleg a testépítők körében -, ahol a témával kapcsolatos szakismeret hiánya, illetve a dopping-terjesztők profitéhsége miatt még mindig sokan esnek áldozatul annak a téveszmének, hogy jó eredményt és látványos erőfejlődést kizárólag doppingszerekkel lehet elérni. Közismert, hogy a doppingolást főleg két ok miatt tiltják: azért, mert tartós szedésük egészségkárosodást okoz, illetve sérti az esélyegyenlőség, a fair play elvét. A szabadidősportban résztvevőknél az egészségkárosodás veszélye dominál, míg az élsportban főleg az esélyegyenlőség sérül.
   Az olimpiai játékok előtti években már hagyománnyá vált egy olyan ismeretterjesztő kiadvány megjelentetése, melyben a doppinggal illetve a tiltott teljesítmény-fokozással kapcsolatos praktikus és a mindennapokban jól használható információkkal látjuk el a sportolókat és az őket felkészítő szakembereket. Nemcsak tiltani és elijeszteni szeretnénk azonban, hanem megkíséreltük felvázolni azokat a sporttudományos illetve egészségügyi lehetőségeket is, melyek valóban és kipróbáltan a doppingolás hatékony alternatíváit jelenthetik. A napról napra bővülő információtömeg miatt egyetlen kiadvány sem lehet teljes, ezért az olvasás után fellépő információ-igényeket további folyamatos tájékoztatással illetve más jellegű kiadványokkal is igyekszünk kielégíteni.

   

Mi teszi ismét aktuálissá a témát?

   
   A doppingolással kapcsolatos hírek 1998 elejétől megsokszorozódtak és kijelenthetjük, hogy a tavalyi év "a doppingháború" egyik legnagyobb "offenzívája" volt. Lássuk, mik voltak azok a legfontosabb események, amelyek a NOB vezetését is határozott állásfoglalásra késztették:
   
   - Kínai úszónők növekedési hormonszállítással való lebukása az ausztráliai úszó vb-n.
   - Egerszegi Krisztina ír legyőzőjének eltiltása.
   - A Tour de France-on történt botrány.
   - Olasz labdarúgóbotrány, az olasz doppingellenőrző laboratórium felfüggesztése.
   - J. A. Samaranch NOB-elnök állásfoglalása a doppingszerekkel kapcsolatban.
   - A Lausanne-i Doppingellenes Világkonferencia megrendezése és állásfoglalása, nyilatkozat a doppingról.
   - "Drog és dopping nélkül a magyar sport tisztaságáért" című fórum megrendezése.
   A közelgő sidneyi olimpiai játékok.

   

A dopping fogalma, meghatározása

   
   - Különböző meghatározások léteznek pragmatikustól a tudományosig. Pragmatikus: minden szer dopping, ami a listán szerepel.
   - A definíció attól is függött, hogy éppen melyik gyógyszercsoport volt "divatban" ('60-as években a stimulánsok, '70-es években a szteroidok, '80-as években a növekedési hormon, '90-es években az EPO).
   - Minden - a doppinglistán levő - készítmény a maga nemében meghatározott tünetre vagy betegségre kifejlesztett gyógyszer. Adott esetben attól válik doppinggá, hogy teljesítményfokozás céljából bizonyos hatásaival vagy mellékhatásaival visszaélnek (pl. szteroidok, erő- és izomnövelés).
   - Nem minden doppingszer egyformán veszélyes, gyakorlatilag azokat tekintjük veszélyes doppingnak, melyek egészségügyi szempontból indokolatlan - illetve a gyógyszerre vonatkozó javallatoktól eltérő - használata teljesítménynövelés céljából, akár heveny életveszélyt, akár maradandó egészségkárosodást okoz. Ebből a szempontból különösen azok a szerek üldözendők, melyek hatásukat csaknem észrevétlenül és csak a rendszeres szedés után bizonyos idővel fejtik ki (fehérjehormonok, anabolikus szteroidok).
   - A NOB vezetésének állásfoglalása szerint is azt a készítményt kell doppingszernek tekinteni, melynek alkalmazása egészségkárosodáshoz vezet.
   - A tiltásnak leginkább akkor van foganatja, ha a tiltott szert ki is tudják mutatni. Ellentmondásos az, hogy a legtöbb veszélyes doppingszer kimutatása ma még nem tartozik a rutineljárások közé.
   
Miért tilos a dopping?

   
   a) Etikai megfontolások miatt
   b) Egészségügyi megfontolások miatt
   
   Az etikai megfontolás szerint, aki szedi, indokolatlan előnyhöz jut a másikkal szemben.
   Ellentmondás: ha a doppingellenőrzésnél az esélyegyenlőségre törekednénk, akkor ellenőrizni kellene más - az esélyegyenlőséget befolyásoló - tényezőt is (anyagi dotáció, edzéskörülmények, öröklött tényezők stb.). Ez azonban az élsport végét jelentené. Ez esetben ismét a társadalmi kiválasztásnál tartanánk, amikor csak azoknak lenne esélye az optimális edzésre, akiknek biztosítani tudják az anyagi hátterét.
   Az egészségügyi megfontolás szerint, ha egy gyógyszert nem az egészségügyileg előírt javallattal alkalmazunk, az csaknem minden esetben egészségkárosodáshoz vezet. Senki nem gondolja komolyan azonban, hogy a doppingolásról vitatkozókat igazából a sportolók egészsége foglalkoztatja. Szélsőséges vélemények szerint az egészség ott ér véget, ahol az élsport kezdődik. Az extrém terhelésekkel járó versenysport kellő sporttudományos és egészségügyi háttér igénybevétele híján esetenként a doppingolásnál is nagyobb egészségkárosodáshoz vezethet.
   Ez az, amiben a tiltás két szempontja a szabadidősportban és az élsportban elkülönül, illetve más-más jelentőséggel bír. Míg az előbbiben az önmaga hasznára sporttevékenységet végző egyén doppingszer szedése esetén - kellő egészségügyi háttér nélkül - inkább az egészségét veszélyezteti, mintsem esélyegyenlőséget sért, addig az élsportban szereplő hatalmas anyagi és erkölcsi ösztönzők miatt a sportolónak nagyobb a késztetése az esélyegyenlőség megsértésére, mint a doppingolással járó egészségügyi kockázat tudomásul vételére, annál is inkább, mert az élsportolók többségét kvalifikált sportegészségügyi háttér biztosítja.
   
Milyen tényezők játszanak szerepet a doppingolás

fenntartásában?

   
   Minden tiltás, elrettentés és büntetés ellenére akad pozitív doppingminta az ellenőrzések során. Ennek százalékos aránya a világon átlagosan 1,5-2%. A témával kapcsolatos kutatásra milliókat áldoznak világszerte, és a doppingolást helyettesítő alternatív megoldásoknak is tengernyi irodalma van. Felvilágosító kiadványok, tudományos és szakkönyvek, előadások sokasága próbálja meggyőzni a sportolókat, hogy ma már számtalan legális és az egészséget nem veszélyeztető eszköz, szer, módszer van a tudomány birtokában, hogy hatékonyan támogassa a sportolót a csúcsteljesítmények elérésében. Ezek a lehetőségek ténylegesen és kipróbáltan eredményre vezetnek. Felmerül a kérdés, hogy mégis miért folyik a doppingolás tovább, melyek azok a tényezők, amelyek szerepet játszanak a doppingolás fenntartásában. A teljesség igénye nékül felsoroljuk a témában járatos szakemberek néhány véleményét:
   
   - Egymás iránti bizalmatlanság.
   - Eltérő etikai-morális nívó.
   - Felgyorsult pénz- és dicsőségszerző törekvések.
   - A koncepció és a reális célképzés hiánya, e rövid távú tervezés stratégiája.
   - Személyes okok, személyiség- illetve mentális zavarok, kommunikációs hiányosságok és zavarok (féltékenység, rivalizálás, irigység, önzés, más véleményének visszautasítása stb.)
   - A témával kapcsolatos szakmai igénytelenség és tudás hiánya.
   - Dopping "maffia" - gyógyszergyárak, illegális terjesztők, fitnessipar.
   - Antidopping "maffia" - doppingellenőrző laboratóriumok, laborműszergyártók, ellenőrzési apparátus.
   
Doppingellenes tevékenység rendszere Magyarországon

   
   A doppingellenes tevékenység kereteit a nemzetközi sportszervezetek - NOB, nemzetközi szövetségek, Európa Tanács - doppingellenes politikája alkotja.
   Ezek ajánlásai alapján a nemzetközi sportéletben résztvevő, illetve a nemzetközi egyezményekhez csatlakozó országoknak ki kell dolgozniuk saját, doppingellenes politikájukat.
   Ezek szerves részét képezi a törvényi keretek megteremtése, az ehhez rendelt költségek előteremtése és a tevékenységet végző szervezetek létrehozása.
   A doppingellenes tevékenység tágabb fogalom, mint csupán az ellenőrzés, mert szerepet kap benne a megelőzés is.
   A megelőzés részei: felvilágosító-nevelő tevékenység, információs munka, ismeretátadás.
   Magyarország 1990-ben ratifikálta az Európa Tanács Doppingellenes Megfigyelő Csoportjához és a Doppingellenes Egyezményhez való csatlakozását, és létrehozta azt az apparátust, mely a magyar doppingellenes tevékenységet végzi.
   Fentiek szellemében dolgoztuk ki a doppingellenőrzés rendszerét, ennek jogszabályi kereteit, költségvetését és működtetését. 1999-től kezdve országunk állandó képviselőt delegált a Doppingellenes Megfigyelő Csoportba (Antidoping Monitoring Group), és minden évben részt veszünk e csoport munkájában, illetve az Európa Tanács által kért minden statisztikai és jelentési kötelezettségünknek eleget teszünk.
   Közismert, hogy a magyar sport - az ország tízmilliót alig meghaladó lélekszáma ellenére - a világ sportéletében a modern kori olimpiai mozgalom kezdete óta fontos szerepet játszik, és sportvezetésünk és olimpiai mozgalmunk számára ezen előkelő pozíció megtartása egyre fokozódó kihívást jelent. Nem mellékes azonban, hogy ezeket a sikereket sportolóink milyen áldozatok árán érik el. A sportteljesítmény elérésében két meghatározó elvet tartunk szem előtt. Az egyik az, hogy bármilyen szintű sporttevékenység végzése során az egészség elvének kell prioritást adni, vagyis semmilyen sporttevékenység nem vonhatja maga után a sportoló egészségének károsodását. Tisztában vagyunk ugyanakkor azzal is, hogy a helyesen megválasztott sporttevékenység az egészség megőrzésének egyik legfontosabb alapkövetelménye. Sportirányításunk fő célkitűzései közé tartozik az, hogy az újkori olimpiai mozgalom e téren elért pozitív tapasztalatait hazánk sportéletében úgy kamatoztassuk, hogy az egészséges életmód érdekében folytatott szabadidős sporttevékenység mindenki számára hozzáférhető legyen és minden ember egészségének megőrzésében szerepet játszhasson.
   A másik vezérlő elv a fair play - a sport tisztasága. Megítélésünk szerint a sport olyan pozitív eszme, mely összeférhetetlen a csalás szellemével. Semmivel sem magyarázható, illetve igazolható a doppingolás jelenléte a sportéletben. Sajnálatos tény, hogy a meg nem engedett teljesítményfokozás már nemcsak az élsport sajátja, hanem egyre szélesebb tömegeket és egyre fiatalabb korosztályokat érintve megjelent a szabadidősportban és a fogyatékosok sportjában is.
   Nem elfogadható a "korlátozott doppingolás" fogalma sem, vagyis egyes körök kevésbé tartják károsnak azt, ha orvosi felügyelettel történik a meg nem engedett szerek adagolása. Egy orvos csak gyógyítás, betegségmegelőzés vagy rehabilitáció céljából adhat páciensének gyógyszert. Magyarországon az egészségügyi törvény ezt nagyon helyesen így írja elő. És itt elérkeztünk a doppinggal kapcsolatos egyik legfontosabb témához - a sportolók védelméhez.
   Magyarországon a sportoló védelme elsősorban magas színvonalú sportegészségügyi ellátást jelent. Bármilyen szinten sportol valaki, igénybe veheti a sportegészségügy szolgáltatásait, melyek segítségével kiszűrhető a rejtett betegség, a teljesítményt csökkentő tényezők egész sora, megállapítható, hogy a sportoló alkalmas-e az általa választott sportágra, később versenyezhet-e, illetve a sporttevékenység során elszenvedett sérülés szakszerű ellátásában és teljes rehabilitációjában reménykedhet. Magyarországon rendszeres sporttevékenységet végezni és versenyezni csak érvényes sportorvosi engedély birtokában lehetséges. Ez mindenképpen a sportoló védelmét szolgálja.
   A sportoló védelmét biztosítja a sportoló érdekében végzett doppingellenes tevékenység is. Ennek keretében a mindenkire kiterjesztett ellenőrzés és a doppingolás hatékony alternatíváit kínáló megelőző munka (információátadás, nevelés) folyik, mely biztosítja minden sportoló számára a tiszta felkészülés lehetőségét.
   Sportolóink egészségvédelmét, illetve a sportélet doppingtól való megszabadítását biztosító intézményrendszert az állami költségvetésből a sportirányításon keresztül bocsátjuk a sportban résztvevők rendelkezésére. Tevékenységünket mindig az Európa Tanács, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, illetve a nemzetközi szövetségek által javasolt szabványoknak megfelelően végezzük, ami magába foglalja a mintavételi eljárás módjától kezdve a felszerelésen át a dokumentációig és az ellenőrök képzéséig, a doppingellenőrzés minden elemét.
   A doppingellenes harc jogi kereteit és hátterét az 1998-ban napvilágot látott kormányrendelet és annak végrehajtási utasításai biztosítják. Igazodva a világtendenciához, megtörtént egy európai mércével mérten is szigorú törvény elfogadása, melyben a doppingszerek használóit és terjesztőit is börtönbüntetéssel sújthatjuk. Tisztában vagyunk azzal, hogy a sportoló nem bűnöző, ő mindenképpen kiemelkedő eredményt szeretne elérni és ennek érdekében sokszor még az egészségét is kockára teszi, mégis szükséges volt ezt a lépést megtennünk, mert a doppingszerek terjesztésének feketepiaci forgalma már-már a kábítószerekével vetekszik. A terjesztők mindenképpen bűncselekményt követnek el, és ezért sokkal súlyosabb büntetésre számíthatnak, mint a használók. Nem lehet közömbös egy ország számára, hogy jobb sorsra érdemes fiatalok tízezrei válhatnak pénzéhes terjesztők áldozataivá. Ahogy ilyenkor szokás, az e témában ellenérdekeltek masszív ellenállásával találkozhatunk, de elszántak vagyunk, mert nem nézhetjük tétlenül, hogy a sport pozitív imázsán - amit a magyar lakosság egészségi állapotának javításában szeretnénk hasznosítani - folt essen. Ezért is üdvözöltük örömmel a NOB kezdeményezését az 1999-es évi Világkonferencia megrendezésére, illetve vettünk részt a hazai dopping- és drogellenes konferencia meg-szervezésében a magyar sport tisztaságáért. Egyetértünk azzal, hogy a dopping fogalmát a lehető legpontosabban határozzuk meg, hogy valóban csak azok a szerek szerepelhessenek a doppinglistán, amelyek azonnali vagy maradandó egészségkárosodást okoznak, és nemutolsó sorban megbízhatóan ki is mutathatók.
   Hazai tapasztalataink szerint is a doppingellenes küzdelem egyik leghatásosabb fegyvere a megelőzés, mely magában foglalja a témával kapcsolatos - megfelelő célcsoportokra (diákok, testnevelők, edzők, szülők, orvosok, sportvezetők) irányuló - nevelést, felvilágosítást, információátadást és kommunikációt.    A megelőzéssel sokkal nagyobb tömegeket tudunk pozitív irányba befolyásolni töredék annyi költségért, mint amennyit az ellenőrzéssel valaha is el tudunk riasztani. Sajnos, az emberek etikai és morális fejlettsége nem egyenletesen magas szintű, ezért az ész-szerű anyagi keretek között lefolytatott ellenőrzés feltehetően még hosszú ideig nem mellőzhető. A megelőző tevékenység során, Magyarországon felhasználjuk a modern technika minden vívmányát. A hagyományos szórólapokon, plakátokon, sportolóknak eljuttatott kiadványokon kívül az írott és elektronikus média, az Internet, mobiltelefonos forródrót - szolgáltatás is alkalmazásra kerül. Jelen kiadványunk is ezt a célt szolgálja. Véleményünk szerint a doppingolás fenntartásában nagy szerepet játszik az e témával kapcsolatos tudatlanság is. A doppingolás a képzetlenek, a lusták és a rövid távon gondolkodók stratégiája és zsákutcája. Ma már többszörösen bizonyított tény, hogy a sportegészségügy és a sporttudomány eredményeinek tudatos és konzekvens használatával legalább olyan jó eredmény érhető el, mint doppingolással, ami túl azon, hogy lebukás esetén szégyent hoz nemcsak a sportolóra, hanem az országra is, sokszor visszafordíthatatlan egészségkárosodáshoz is vezethet. Tapasztalati tény, hogy a teljesítmény növeléséhez, több más szempont mellett, az alábbi tényezők járulnak hozzá:
   1. Teljesítményt csökkentő tényezők kiküszöbölése (káros szenvedélyek elhagyása, betegséggócok szanálása, alvási és pihenési szokások optimalizálása, stb.)
   2. A táplálkozás és folyadékfogyasztás racionalizálása.
   3. Indokolt és minőségi táplálékkiegészítők, ásványi anyagok és vitaminok fogyasztása.
   4. Megfelelően irányított célképzés és pszichés vezetés.
   5. A regeneráció tudományos alkalmazása.
   6. Egyénre szabott felkészítési módszerek.
   7. A női sport tartalékainak optimális kihasználása.
   Az ehhez szükséges pénzügyi feltételek előteremtése nem kis feladat. Magyarországon a sportolók egészségvédelmére és az ehhez kapcsolódó doppingellenes tevékenységre évente közel félmillió dollárnyi összeget költünk el, de mi úgy gondoljuk, hogy ez a befektetés hamarosan megtérül, mert kevés olyan értékes dolog van, mint az egészség.
   
Összefoglalás

   
   A sportolók egészségvédelme és tiszta felkészülésének biztosítása Magyarországon:
   1. A sportolók egészségvédelmét a több évtizede magas színvonalon működő magyar sportorvosi hálózat biztosítja. A sporttevékenység végzésekor az egészségügyi szempontok érvényesülnek. A nemzetközi sportszervezetek, szövetségek ajánlásai alapján működő doppingellenes tevékenység biztosítja a tiszta felkészülést és a fair play szellemét.
   2. Tevékenységünk törvényi hátterét doppingellenes kormányrendelet és doppingellenes törvény biztosítja.
   3. A doppingellenes tevékenység leghangsúlyosabb eleme a megelőzés, mely célcsoportokra irányuló nevelést, információ-átadást, illetve kommunikációt jelent.
   4. Mindezen tevékenységeket állami költségvetésből rendelkezésre bocsátott programfinanszírozás keretében végezzük, együttműködve a Magyar Olimpiai Bizottsággal és a magyar sportszövetségekkel.
   
Törvényi, jogi háttér

   
   A doppingellenes tevékenység zökkenőmentes elvégzését különböző rendeletek és szabályok biztosítják, melyek meghatározzák a dopping fogalmát, megfogalmazzák a doppingolás tilalmát, kijelölik azok körét, akikre a törvény vonatkozik, illetve akik kötelesek magukat az ellenőrzésnek alávetni. Ugyancsak utalás történik a szankcionálás módjára is. Addig nincs baj, amíg a vizeletminta negatívnak bizonyul. Minden probléma akkor kezdődik, amikor az A-minta pozitív lesz, és ilyenkor van nagy szükség egy pontos törvényi megfogalmazásra, mely elejét veszi sok konfliktusnak. A vétkesnek bizonyult versenyzők rendszerint nem ismerik el bűnösségüket, és minden eszközt megragadnak valamilyen eljárási vagy jogi hiba megtalálására, ezzel igyekezvén kibújni a felelősségre vonás alól. Lássuk, melyek az irányadó rendeletek:
   
   1. Doppingellenes Konvenció - Európa Tanács.
   2. NOB doppingszabályzata - NOB Orvosi Bizottsága.
   3. Nemzetközi sportszövetségek doppingszabályzata.
   4. Hazai sportszövetségek doppingszabályzata.
   5. 1998-as doppingellenes magyar kormányrendelet, annak mellékletei és végrehajtási utasításai.
   6. A doppingszerek szedését, forgalmazását szankcionáló Btk. módosítás.
   
   Megjegyzés:
   1. Doppingellenes Konvenció, a NOB doppingszabályzata, a nemzetközi és hazai sportszövtségek doppingszabályzata terjedelmi okok miatt jelen kiadványban nem került bemutatásra, de igény esetén hozzáférhető. Fontossága miatt viszont a magyar doppingellenes kormányrendelet, illetve a Btk. módosítás teljes szövegét közöljük. Szerkesztési okok miatt az ismertetést a Btk. módosítással kezdjük.
   2. A kormányrendelet szövegében található OTSH rövidítés helyett természetszerűleg Ifjúsági és Sportminisztérium, ill. az OTSH elnöke helyett Sportminiszter értendő.
   3. A kormányrendelet mellékletei átdolgozva, kiegészítve és más sorrendben kerülnek ismertetésre.
   
65.§ A Btk. a következő alcímmel és a 283/B. §-sal egészül ki:

"Visszaélés teljesítményfokozó szerrel vagy módszerrel

   
   283/B. § (1) Aki nemzetközi egyezmény, nemzetközi szervezet, jogszabály vagy hatóság előírásának megszegésével teljesítményfokozásra alkalmas szert sporttevékenység körében történő teljesítményfokozás céljából előállít, készít, megszerez, tart, felhasznál, az országba behoz, onnan kivisz vagy az ország területén átvisz, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
   (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki sporttevékenység körében történő teljesítményfokozás céljából nemzetközi egyezmény, nemzetközi szervezet, jogszabály vagy hatóság előírásának megszegésével teljesítményfokozásra alkalmas beavatkozásnak magát aláveti.
   (3) Aki nemzetközi egyezmény, nemzetközi szervezet, jog-szabály vagy hatóság előírásának megszegésével teljesítményfokozásra alkalmas szert sporttevékenység körében történő teljesítményfokozás céljából kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
   (4) A (3) bekezdés szerint büntetendő, aki sporttevékenységet végző személyen sporttevékenység körében történő teljesítményfokozás céljából nemzetközi egyezmény, nemzetközi szervezet, jogszabály vagy hatóság előírásának megszegésével teljesítményfokozásra alkalmas beavatkozást végez.
   (5) Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, a (3)-(4) bekezdés esetén bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a bűncselekményt
   a) üzletszerűen,
   b) bűnszövetségben
   követi el.
   (6) Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, az (5) bekezdés szerint büntetendő, akinek a (3)-(4) bekezdésben meghatározott bűncselekménye folytán tizennyolcadik életévét be nem töltött személy használ fel teljesítményfokozásra alkalmas szert, illetőleg ilyen személyen végez teljesítményfokozásra alkalmas beavatkozást, úgyszintén az is, aki a (3) bekezdésben meghatározott bűncselekményt tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával követi el.
   (7) Az (1) bekezdés esetén nem büntethető, aki, mielőtt a teljesítmény fokozására alkalmas szer előállítása, készítése, megszerzése, tartása, az országba behozatala, onnan kivitele, az ország területén átvitele a hatóság tudomására jutott volna, a tevékenységét a hatóság előtt felfedi, illetőleg az elkészített, megszerzett, tartott, vagy az országba behozott teljesítményfokozásra alkalmas szert a hatóságnak átadja, és lehetővé teszi a készítésben, megszerzésben, szállításban részt vevő más személyek kilétének megállapítását.
   (8) Nem büntethető, aki teljesítményfokozásra alkalmas szert sporttevékenysége során felhasznált, vagy rajta teljesítményfokozásra alkalmas beavatkozást végeztek, és ezt a hatósági orvosi vizsgálat előtt felfedi."

   

A Kormány 86/1998. (V. 6.) Korm. rendelete

   
   a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek, készítmények és módszerek használata tilalmának szabályairól
   
   A Kormány a sportról szóló 1996. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Stv.) 42. §-a (2) bekezdésének b), illetve e) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
   
1. §

   
   A rendelet hatálya kiterjed az Stv. 1. §-ának 2. pontja szerinti versenysportban részt vevő természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, ideértve a sportoló felkészítésében, illetve annak irányításában résztvevőket is.
   
2. §

   
   E rendelet alkalmazásában
   a) dopping: a Doppinglista szerinti hatóanyagot tartalmazó teljesítményfokozó szer, készítmény vagy nem megengedett mennyiségű élettani vegyület, továbbá a melléklet szerinti módszer;
   b) doppingolás: dopping alkalmazása abból a célból, hogy mesterségesen növeljék a sporttevékenység során elérhető teljesítményt; doppingolásnak minősül az is, ha valamely doppingot megkísérelnek felhasználni, függetlenül attól, hogy az az elvárt eredményre vezet-e;
   c) doppingellenes tevékenység: az az ellenőrző, felvilágosító és nevelő tevékenység, amelynek célja, hogy a sportoló sportteljesítménye fokozása érdekében doppingot ne használjon fel;
   d) kockázat: a doppingolás következtében fellépő egészségkárosodás bekövetkezésének valószínűsége;
   e) doppinglista: a népjóléti miniszter tájékoztatójában közzétett azon hatóanyagok jegyzéke, amelyeknek a sportoló vérében vagy vizeletében történő kimutatása esetén a doppingolás megállapítást nyer;
   f) közreműködő: az Stv. 1. §-ának 2. pontja szerinti versenysportban résztvevő természetes és jogi személy, ideértve a sportoló felkészítésében vagy annak irányításában résztvevőket is, kivéve a sportolót;
   g) versenynaptár: az Országos Testnevelési és Sporthivatal (a továbbiakban: OTSH) által kiadott adattár, a tárgyévre szervezett hazai, külföldi és nemzetközi versenyekről.
   
Általános szabályok

3. §

   
   (1) A sportoló - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az 1. számú melléklet szerinti teljesítményfokozó szereket, készítményeket nem használhat fel, módszereket nem alkalmazhat, még akkor sem, ha az adott doppingfajta egészségügyi kockázattal nem jár.
   (2) Tilos a sportoló részére sportteljesítménye fokozása érdekében az (1) bekezdés szerinti szerek és készítmények előállításához, beszerzéséhez, felhasználásához, illetve ilyen módszerek alkalmazásához segítséget nyújtani.
   (3) A doppingellenes tevékenységben köteles részt venni a sportoló és a közreműködő egyaránt.
   (4) Ha a közreműködő tudomására jut, hogy a sportoló doppingol, illetve valaki a sportolónak doppingoláshoz segítséget nyújt, azt köteles bejelenteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervnek, amely haladéktalanul értesíti a bejelentésről a sportág sportszövetségét, a közreműködő munkáltatóját, illetve szakmai felügyeleti szervét, orvos esetében a Magyar Orvosi Kamara Etikai Bizottságát is.
   (5) A versenytől való visszalépés, illetve a verseny előtt vagy a versenyen történt sérülés sem mentesíti a sportolót a doppingellenőrzéstől. Ha a sportoló vagy a közreműködő a doppingellenőrzésről való tudomásszerzés előtt feltárja a doppingolás tényét, sporttevékenységet a dopping hatásának megszűnéséig nem folytathat.
   
A doppingellenes tevékenység szervei

4. §

   
   (1) Az OTSH elnöke feladatkörében eljárva - a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: NOB), az Európa Tanács Doppingellenes Megfigyelő Csoportjának, valamint a nemzetközi sportszövetségek szabályai és elvei alapján
   a) meghatározza a doppingellenes tevékenység alapelveit;
   b) kidolgozza és alkalmazza az általános, továbbá a sportágakra egységesen előírt felvilágosítási, nyilvántartási, ellenőrzési és szankcionálási elveket;
   c) ajánlásokat tesz a részletes szövetségi szabályok megalkotására és azoknak az egységes hazai és nemzetközi szakmai elvekkel való összehangolására;
   d) jóváhagyja a doppingellenes tevékenység programját, ami alapján gondoskodik:
   da) a sportszervezetektől független mintavételi csoport irányításáról,
   db) a doppingellenőrzések összehangolásáról,
   dc) a nemzetközi kapcsolattartásról,
   dd) a megelőzésre irányuló felvilágosító, információs nevelő tevékenység szervezéséről,
   de) a doppingra vonatkozó nyilvántartások vezetésének szervezéséről és ellenőrzéséről,
   df) a szankcionálás felügyeletéről.
   (2) Az országos sportági szakszövetség, illetve a sportszövetség (a továbbiakban: szövetség) elnöksége belső szabályzatban rendelkezik a sportolók és a közreműködők doppingolással összefüggő feladatait, kötelezettségeit tartalmazó szabályokról. A szabályozás
   a) tartalmazza a nyilvántartásra és a sportolók tájékoztatására, illetve felvilágosítására vonatkozó (sportági) előírásokat,
   b) előkészítése során figyelemmel kell lenni az (1) bekezdés szerinti elvekre és ajánlásokra.
   
A doppingellenes tevékenység szabályai

5. §

   
   (1) A doppingellenőrzés (a továbbiakban: ellenőrzés) lehet előre bejelentett és bejelentés nélküli.
   (2) Ellenőrzés tartható versenyidőszakban, a versenyidőszakon kívül és a felkészülési időszakban is.
   (3) Ellenőrzés elrendelésére
   a) az OTSH elnöke,
   b) a sportág hazai és nemzetközi szövetsége, illetve az általuk erre feljogosított szervezet vagy személy jogosult.
   (4) A szövetség az ellenőrzési program alapján elkészíti a sportág ellenőrzési tervét. Az ellenőrzési terv tartalmazza, hogy a versenynaptárban szereplő mely felkészülési időszakban, versenyen, mérkőzésen kell az ellenőrzést végrehajtani, továbbá azt, hogy ezek közül melyiket jelentik be előre. A szövetség elrendelheti, hogy a hazai versenyen meghatározott eredményt elért sportolót ellenőrzésnek vessék alá.
   (5) Ha a sportági szabályzat értelmében versenyen, mérkőzésen az ellenőrzés kötelező, a mintavételhez szükséges helyiséget a verseny, illetve a mérkőzés rendezője köteles biztosítani, minden más - ellenőrzéssel kapcsolatos - személyi és tárgyi feltétel biztosítása az ellenőrzést elrendelő feladata. A feltételek meglétét a versenybíróság a verseny, illetve a mérkőzés előtt ellenőrzi. Ha a verseny, illetve a mérkőzés a személyi vagy tárgyi feltételek hiányában nem tartható meg, az ebből eredő többletköltségeket a mulasztó fél viseli.
   (6) Ellenőrzés elrendelésére sor kerülhet akkor is, ha fiatalkorú sportoló törvényes képviselője kéri azt. A kérelem teljesítése nem tagadható meg.
   (7) Az ellenőrzés költségeit - ha jogszabály másképpen nem rendelkezik - az ellenőrzést elrendelő viseli.
   
6. §

   
   (1) Az ellenőrzés mintavétellel történik, amelyet a 2. számú mellékletben foglaltak szerint kell végrehajtani. Ha az adott sportág nemzetközi szövetsége azt elfogadta, vérvétel útján is lehet mintát venni ellenőrzés céljából. A mintát két külön lezárt edénybe - "A", illetve "B" minta elnevezéssel - veszik le.
   (2) Az 1. számú melléklet szerinti egyes doppingszerek, vegyületek és módszerek alkalmazásával kapcsolatos tilalmakat és korlátozásokat - tekintettel a (3) bekezdésben foglaltakra is - a 3. számú melléklet tartalmazza.
   (3) Ha jogszabály másképpen nem rendelkezik, az 1. számú melléklet I. pontjában szereplő, az A, B, C, D, E, F osztályokhoz tartozó tiltott szerek bármilyen jogellenesen felhasznált, kimutatható mennyiségének jelenléte a versenyen történő mintavételkor doppingolásnak minősül. Versenyen kívüli doppingmintavétel esetén csak a C, D, E, F osztályokba tartozó tiltott szerek kimutatása minősül doppingolásnak.
   
7. §

   
   (1) Az adott versenyből ki kell zárni azt a sportolót, aki
   a) az ellenőrzés alól magát kivonja, vagy
   b) az ellenőrzést meghiúsítja, illetve
   c) a mintavétel rendjét nem tartja be, illetőleg
   d) az a)-c) pont alattiakat megkísérli.
   (2) Az (1) bekezdés szerinti magatartás esetén, illetve ha az ellenőrzés pozitív eredménnyel zárul, a sportoló versenyen elért eredményét meg kell semmisíteni.
   (3) Ha az (1) bekezdés szerinti magatartást a csapatsportban részt vevő sportoló tanúsítja, akkor a csapatnak azt az eredményét meg kell semmisíteni, amit azon a versenyen ért el, amin a sportoló részt vett.
   (4) Azokban a sportágakban, ahol a versenyző eredményének alakításában állat vesz részt, azt a sportolót is ki kell zárni, akinek tudomásával az állatot doppingolták, illetve az állat doppingellenőrzését meghiúsították.
   (5) Az eredményt akkor is meg kell semmisíteni, ha a versenyző nem tudott az állat doppingolásáról. Ha a csapatversenyben állat is részt vesz a (3) bekezdés szerinti szabályt értelemszerűen kell alkalmazni.
   
8.§

   
   (1) Ha a 6. § (1) bekezdése szerint "A" minta doppingellenőrzésének eredménye pozitív volt, úgy a sportoló vagy
   a) a vizsgálat eredményét elismeri,
   b) a "B" minta vizsgálatát kéri, és jogosult a minta vizsgálatán részt venni, külső szakértő egyidejű bevonásával.
   (2) Ha a doppingellenőrzés eredménye pozitív volt, vagy a sportoló, illetve a közreműködő a 7. § (1) bekezdés szerinti ma-gatartást tanúsította, illetve a doppingolást elismerte, vele szemben a fegyelmi eljárásról szóló külön jogszabály szerint kell eljárni.
   (3) Ha a doppingellenőrzés során megállapították, hogy a sportoló társadalombiztosítási támogatással rendelt szert használt doppingolásra, az ellenőrzést végző szerv erről a tényről, a mintavétel dátumáról és az alkalmazott hatóanyag meg-nevezéséről értesíti az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat.
   
Átmeneti és záró rendelkezések

9. §

   
   (1) Ez a rendelet 1998. augusztus 1-jén lép hatályba.
   (2) A népjóléti miniszter a Doppinglistát tájékoztatóban teszi közzé.
   
   
Dopping-mintavételi eljárási rend

   
   Az eljárási rend célja, hogy
   1. operatív egységesített eljárás keretében minden érdekelt számára biztosítsa az egységes és korrekt mintavételt,
   2. segítse elő a doppingellenőrzés folyamatos végrehajtását és egy egységes nemzetközi mintavételi modell kialakítását.
   
   
Főbb tartalmi elemek

   
   1. Mintavételi csoportok
   1.1 A mintavételt képzett és erre a tevékenységre az állami sportvezetés által felhatalmazott, független személyeknek kell végezni, akiknek rendszeres továbbképzésben kell részt venniük meghatározott időszakonként. Ennek megszervezése a dopping-ellenes tevékenységért felelős szervezet kötelessége.
   1.2. Az ellenőrzésnél a mintavevő csoport két tagjának jelenléte szükséges, figyelembe véve az ellenőrizendők nemét.
   1.3. A doppingellenőrök rendelkezzenek megfelelő igazolvánnyal, illetve megbízólevéllel, amelyet az erre hivatott nemzeti vagy nemzetközi sportszervek, szövetségek állítanak ki.
   
   2. Ellenőrzésre történő kijelölés
   2.1. Az ellenőrzéseket a versenyeken és a felkészülési időszakban is el lehet rendelni a nemzeti doppingellenes rendelkezéseknek, illetve szövetségek alapszabályainak megfelelően.
   2.2. Az igazolt, illetve versenyeken rendszeresen részt vevő sportolókat bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül ismételten is alá lehet tesztvizsgálatnak vetni.
   2.3. Tilos a sportoló előzetes tájékoztatása a várható ellenőrzésről.
   3. Doppingmintát kísérő nyomtatványok
   3.1. A sportolót szóban és írásban is fel kell szólítani doppingvizsgálatra. A szóbeli felszólítást is dokumentálni kell. A felszólító nyomtatványon rögzíteni kell a mintavétel idejét, helyét és módját, és azt a versenyzővel alá kell íratni.
   3.2. A felszólító nyomtatványnak tartalmaznia kell a sportoló adatait és a versenyző által kiválasztott kísérőszemély nevét.
   3.3. A doppingellenőrzés megtagadását - amely a pozitív esettel egyenlő elbírálás alá esik - a felszólító nyomtatványon dokumentálni kell.
   3.4. A versenyen kívüli ellenőrzésre történő kijelölés szabályai:
   3.4.1. A sportoló bármikor kijelölhető ellenőrzésre.
   3.4.2. Amennyiben vizeletmintavétel történik, úgy azt a kijelöléstől számított 24 órán belül el kell végezni.
   3.4.3. Az ellenőrzésre történő kijelölés után a sportoló mellé ki kell rendelni egy kísérőt a vizsgálószervezet részéről, aki a mintavételre való megjelenésig a sportoló mellett tartózkodik.
   3.5. Versenyen történő mintavétel:
   3.5.1. A doppingellenőrzésre történő kijelölést közvetlenül a verseny befejezése után kell megtenni.
   3.5.2. A kijelölés, illetve a mintavétel egyes sportágaknál más időpontban is megtörténhet (pl. súlycsoporthoz kötött sportágaknál mérlegeléskor is).
   
   
   4. Megjelenés mintavételre
   4.1. A verseny befejezésekor a kijelölő adatlapon jelzett időben a sportolónak meg kell jelennie a doppingellenőrző állomáson (rendszerint azonnal, de max. 1 órán belül; ebben az esetben a versenyző mellé kísérőt kell adni).
   4.2. A megjelenés idejét, a kísérő személyi adatait, illetve az esetleges távolmaradás tényét a mintavételi űrlapon is dokumentálni kell.
   
   5. Mintavételi helyiség
   5.1. A versenyen, illetve az azon kívül történő ellenőrzés során a mintavételi helyiségnek az esemény színhelyéhez olyan közel kell lennie, amennyire az lehetséges. Verseny esetén erről a rendező szervnek kell gondoskodnia.
   5.2. A mintavétel helyének elszigeteléséről és biztonságáról gondoskodni kell.
   5.3. Célszerű biztosítani egy elkülönített váró- és adminisztratív helyiséget, valamint külön mosdót.
   5.4. A mintavételi helyiségben csak arra felhatalmazott személyek tartózkodhatnak, a vizeletmintát csak azonos nemű veheti le. Szükség esetén tolmács segítsége igénybe vehető.
   5.5. A vizsgálóhelyiségben egy időben csak egy sportoló vizsgálata történhet.
   
   6. A mintavételi eljárás
   6.1. A mintavételi felszerelésnek eleget kell tennie az egyedi azonosítás, a biztonságos tárolás és a sérthetetlenség követelményeinek.
   6.2. Az eljárás lényegét és folyamatát a mintavétel előtt a sportolóval ismertetni kell.
   6.3. A vizeletmintavétel egy lezárt, ellenőrzött mintavételi edénybe történik, az adminisztratív helyiségben tartózkodó ellenőr jelenlétében. A korrekt analízis végzéséhez min. 75 ml vizeletre van szükség, amelyből 50 ml-t az "A" feliratú, 25 ml-t pedig a "B" feliratú mintavételi edénybe kell tölteni.
   6.4. A manipuláció, illetve a csalás elkerülése érdekében a felesleges ruhadarabokat a versenyzőnek le kell vennie. Mindig azonos nemű doppingellenőr jelenléte szükséges a vizsgálat során.
   6.5. A versenyző által kiválasztott, előre megszámozott mintaszállító edénypárba tölti a versenyző a vizeletmintát. Mindkét üveget a sportoló jelenlétében le kell zárni, és az egyedi kódot a kísérő űrlapon fel kell tüntetni, amit a versenyző és az általa választott kísérője ellenőriz.
   6.6. Ha valamelyik nemzeti, illetve nemzetközi szövetség előírja, akkor a gyűjtőedényben lévő maradék vizelet pH-ját, illetve fajsúlyát meg kell mérni. Ennek eredményét a kísérő űrlapon fel kell tüntetni (a pH 5-7, a fajsúly 1010 vagy e fölött elfogadható). Ezeknek az értékeknek nem megfelelő értékek esetén új vizsgálatot kell végezni.
   6.7. A sportolónak nyilatkoznia kell azokról a gyógyszerekről vagy egyéb készítményekről, amelyeket a vizsgálatot megelőző 3 napon szedett. Ezeket egyeztetni kell az illetékes nemzetközi szövetség részéről hivatalosan kiadott gyógyszerjegyzékkel. Az adatokat bizalmasan kell kezelni, de feltüntetésük a mintavételi űrlapon szükséges.
   6.8. A doppingellenőr által kitöltött mintakísérő űrlapot a sportoló és az őt kísérő személy láttamozza. Bármilyen észrevételt az ellenőrzéssel kapcsolatban ezen az űrlapon kell dokumentálni.
   6.9. Az űrlapból példányt kap
   - a sportoló,
   - a nemzeti doppingellenőrzési szervezet,
   - a nemzeti sportági szövetség, és
   - a laboratórium (ezen a példányon név nem szerepel, csak kódszám).
   
   
   7. A laboratóriumba történő mintaszállítás
   A mintákat a nemzetközi doppingellenes szervezetek által elfogadott módon, a biztonság szabályainak megfelelően kell a laboratóriumba küldeni az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány kíséretében, a mintavétel után a lehető legrövidebb időn belül, hűtött és biztonságosan becsomagolt állapotban.
   
   8. Az ellenőrzés megtagadása, az ellenőrzés visszautasítása
   Ennek tényét az ellenőrzési űrlapon dokumentálni kell, lehetőleg a sportoló és a kísérő aláírásával együtt. Visszautasítás vagy téves, illetve megkésett megjelenés az ellenőrzés színhelyén a pozitív esettel azonos elbírálás alá esik.
   
   
Doppinglista

   
   I. Hatóanyag - tartalom alapján tiltott doppingfajták
   a) stimulánsok
   b) narkotikumok
   c) anabolikus hatású szerek
   d) vizelethajtók
   e) peptid hormonok
   
   II. Tiltott módszerek
   a) vérdopping
   b) gyógyszeres, vegyi és fizikai manipulációk (beavatkozások)
   
   III. Korlátozások alá tartozó vegyületek
   a) alkohol
   b) cannabioidok
   c) helyi érzéstelenítők
   d) corticosteroidok
   e) béta-blokkolók
   
   A doppingszerek kategóriák szerint tiltottak. A tiltott kategóriákba tartozó szereket és származékaikat - ha erre külön jelzés nincs - sportolóknál nem lehet gyógykezeléskor használni még akkor sem, ha a szer neve nem szerepel a listán. Ezért vezették be azt a fogalmat, hogy nemcsak bizonyos vegyület tiltott, hanem a származékai is.
   
   I. Hatóanyag - tartalom alapján tiltott doppingfajták
   a) Stimulánsok
   A stimulánsok a kábítószerek és izgatószerek különböző fajtáit foglalják magukba, amelyek növelik az éberséget, csökkentik a fáradtságot és fokozzák a versenyzési készséget, de az agresszi-vitást, illetve az ellenséges érzületet is. Alkalmazásuk csökkentheti az ítélőképességet, amely egyes sportok esetében balesetveszélyes, ilyen vegyületek az amphetamin és származékai, amelyek használata maximális fizikai terhelésnél sportolók halálát okozta. A stimulánsok másik nagy csoportját a szimpatomimetikus aminok alkotják. Ezek egyik legfontosabb képviselője az ephedrin, ami nagy adagban izgatja a központi idegrendszert, és fokozott véráramlást idéz elő. Kedvezőtlen hatásai között szerepel az emelkedett vérnyomás és fejfájás, fokozott és rendszertelen szívverés, nyugtalanság és remegés. Kisebb dózisokban az ephedrin és hasonló vegyületek megtalálhatók a meghűlés elleni készítményekben, amelyek vény nélkül beszerezhetők. Megfázás vagy szénanátha elleni szer használata előtt a versenyzőnek orvos vagy gyógyszerész tanácsát kell kérnie (vény nélkül beszerezhető gyógyszerek esetén is)!
   
   b) Narkotizáló analgetikumok
   Az ebbe az osztályba tartozó vegyületek, amelyet a morfin és származékai képviselnek, fájdalomcsillapítóként használatosak mérsékelt, vagy nagy fizikai fájdalmak esetén. Mellékhatásaik miatt (rendelhetőségük és függőség miatt is) kábítószernek minősülnek, doppingszerként történő használatuk kábítószerrel való visszaélésnek tekintendő. Mivel a sportban bizonyítottan többször visszaéltek a kábító fájdalomcsillapítók használatával, ezért a NOB orvosi bizottsága továbbra is tiltja használatukat. Ugyanez vonatkozik több köhögéscsillapító és megfázás elleni készítményre, amelyek gyakran tartalmaznak tiltott drogfajtát.
   
   c) Anabolikus hatású szerek
   1. Anabolikus szteroidok
   Az ebbe a kategóriába tartozó vegyületek szerkezetükben és működésükben a férfi testosteronnal vannak rokonságban, amely ugyancsak tiltott osztályba tartozik. Számtalan mellékhatása közül a legfontosabbak: fiatalkorúak esetében történő alkalmazásnál, akinél még nem fejlődött ki teljességgel a csontrendszer, a csontok növekedése megáll, fiúk esetében gyakran csökken a spermatermelés, heresorvadás következik be, rendszeres használata mellett pedig évekkel később magas vér-nyomás, máj- és vesedaganatok keletkeznek. Ezek visszafordíthatatlan elváltozások és magyarázatul szolgálhatnak számos fiatalkori hirtelen halálesetre. Nők esetében alkalmazásukkor elférfiasodás, a petefészek működésének megszűnése, menstruáció elmaradása, terméketlenség alakulhat ki.
   2. Béta-2 agonisták
   (pl. clenbuterol, fenoterol, orciprenalin, rimiterol, salbutamol, salmeterol, terbutaline és vegyületei). A Béta-2 agonistáknak bizonyos anabolikus hatásuk van, ezért kerültek ebbe a csoportba. Az asthma és légzőszervi megbetegedések esetében a gyógy-szeres kezelés megválasztása problematikus lehet. Béta-2 agonisták használata csak aerosolos formában engedhető meg előzetes orvosi nyilatkozat adása után.
   
   d) Vizelethajtók
   E gyógyszereket a versenyzők két fő ok miatt használják: súlycsoporthoz kötött sportágaknál gyors súlycsökkentés elérése céljából, ami orvosi szempontból nem indokolt, mivel egyrészt komoly teljesítménycsökkenést okoz, másrészt súlyos mellékhatásokkal jár. A másik ok a vizelet-kiválasztás forszírozása, amellyel csökkenteni kívánják a gyógyszer koncentrációját a vizeletben, illetve gyorsítani akarják a szer kiválasztását.
   
   e) Peptid és glycoprotein vegyületek
   Emberi choriogonin hormon, adrenocorticotrop hormon, inzulin, emberi növekedési hormon, erythroprotein keringési, illetve hormonális megterhelést jelentenek a szervezet számára.
   
   II. Tiltott módszerek
   a) Vérdopping
   Orvosilag indokolatlan és veszélyes beavatkozás a vér - ideértve a saját vért is - és vérkészítmények intravénásan történő beadása. Az eljárás szakmailag és etikailag egyaránt tarthatatlan és megengedhetetlen.
   
   b) Pharmacológiai, vegyi és fizikai beavatkozások
   A NOB Orvosi Bizottsága tiltja minden olyan szer vagy módszer használatát, amely a doppingellenőrzés során felhasználandó vizeletminta integrálását vagy érvényességét meghamisítja. Ilyen beavatkozások pl. a katéterezés, vizeletcsere vagy/és vizelethamisítás, valamint vizelet-kiválasztás akadályozása probenicid vagy származékainak alkalmazásával.
   
   III. Bizonyos korlátozások alá tartozó vegyületek
   a) Alkohol
   Nemzetközi sportszövetségek és más felelős szervekkel történt egyezmény alapján etanolteszt kivitelezhető és a pozitív eredmény szankcionálást von maga után bizonyos sportágakban.
   
   b) Cannabioidok (marihuana)
   A nemzetközi szövetségek, illetve felelős szervek kérésére (NOB, ISM) fogyasztásuk ellenőrizhető versenyen kívül, felkészülési időszakban is és a pozitív eredmény szankcionálást vonhat maga után.
   
   c) Helyi érzéstelenítő szerek
   Injekció formájában történő helyi érzéstelenítés a következő feltételek mellett megengedhető:
   - ha a használt helyi érzéstelenítő nem kokain (bupivacain, lidocain, mepivacain, procain megengedhető);
   - csak helyi vagy izületi injekció alkalmazható, ha a helyi érzéstelenítő adása orvosszakmai szempontból indokolt (a diagnózist, a beadott dózist és a beadás módját tartalmazó jelentést közvetlenül a beadás után írásban be kell nyújtani a versenyorvosi bizottságnak).
   
   d) Corticosteroidok
   A corticosteroidok alkalmazása alkalmi eseteket kivéve nem megengedett. Alkalmazható helyileg (fülészeti, szemészeti és bőrgyógyászati alkalmazás, inhalációs terápia - asthma, allergiás nátha), izületbe történő befecskendezés. A corticosteroidokat helyileg vagy ízületbe alkalmazni kívánó orvosnak a verseny megkezdése előtt írásbeli tájékoztatást kell benyújtania a versenyorvosi bizottságnak.
   
   e) Béta blokkolók
   (pl. acebutol, alprenorol, atenolol, labetanol, metaprolol, nadolol, oxprenolol, propranolol és vegyületei)
   A nemzetközi szövetségek megállapodása alapján használatuk csak bizonyos sportágakban tiltott (pl. íjászat, lövészet, öttusa, vívás, stb.), ezért az ellenőrzésnél észlelt pozitív eset az adott sportágban érvényes szankcionálást vonja maga után.
   
   Megjegyzés:
   1. A NOB orvosi bizottságának határozata alapján a doppinglistára a következő új szerek kerültek fel:
   a) bromantan - az Oroszországban kísérleti stádiumban lévő gyógyszer, a stimulánsok, illetve a maszkírozó ágensek csoportjába tartozik;
   b) DHEA (dehydroepiandrosteron) - anabolikus hatású szer, melynek mennyiségét kvantitíve értékelik. Ennek alapján 200 nanogramm/ml-t meghaladó mennyisége a vizeletben további vizsgálatokat von maga után.
   
   2. A doppinglistáról lekerült szerek:
   a) ethylmorphin (pl. dolor);
   b) propoxyphen, dextropropoxyphen;
   c) codein, dihydrocodein.
   
   3. A koffein mennyiségtől függően doppingszer
   A koffein a doppinglistán limitált szerként szerepel, maximális mennyisége a vizeletben 12 microgramm/ml lehet; naponta bevihető mennyisége a folyadékfogyasztástól függően 200-300 mg. Ezt a töménységet bizonyosan nem lépi át az, aki napi közel egyenletes eloszlásban legfeljebb 200-300 mg koffeint fogyaszt 1-2 liter folyadékkal. A következőkben megadjuk a leggyakrabban fogyasztott italok és élelmiszerek koffeintartalmát:
   Kávé (1 adag dupla): 80-120 mg
   Cola (1 liter): 150 mg
   Tea (250 ml erősségtől függően): 50-80 mg
   Csokoládé (100 g): 30 mg
   Red Bull (250 ml): 80 mg
   A kiürülési vizsgálatok eredményei alapján megállapítást nyert, hogy a doppingvizsgálatra történő mintavétel előtti 2-4 órában összesen maximum 160 mg koffein fogyasztható anélkül, hogy pozitív eredményt kapnánk. Nagy folyadékvesztés (pl. izzadás) ezt az értéket módosítja.
   4. A Magyarországon forgalomban lévő energiaitalok a koffeintartalmuk alapján nem tekinthetők doppingszernek, azonban különleges összetételük miatt (taurin, koffein, glukuronolakton, inozit, guarana, stb.) és az összetevők egymáshoz viszonyított aránya miatt bekövetkező stimuláló hatás rokon lehet a dopping- hatással. A külön-külön természetes eredetű, ártalmatlan és a szervezet számára esetleg létfontosságú összetevők kölcsönhatásának eredménye nem azonos az alkotórészek külön-külön ismert hatásával. Ezzel magyarázható az, hogy az energiaitalok hatásosabb izgatószerek, mint pl. a feketekávé, annak ellenére, hogy koffeintartalmuk általában kisebb. Kerüljük a különböző - koffeintartalmú - készítmények együttes fogyasztását.
   
   5. Fenilefrin - a stimulánsok csoportjához tartozó vegyület, ezért alkalmazása tilos (pl. coldrex tbl.) helyileg azonban alkal-mazható (vibrocil gel, kenőcs, orrcsepp).
   
   6. Ha a tesztoszteron-epitesztoszteron arány a vizeletben
   nagyobb, mint 6, de nem éri el a 10-et, a versenyzőnél endokrin- vizsgálatot kell végezni. Amennyiben előző vizeletvizsgálati eredmény nem áll rendelkezésre, a versenyzőnél három hónap leforgása alatt legalább havi egy bejelentés nélküli doppingvizsgálat kötelező. Amennyiben a sportoló ebben nem vesz részt, illetve a megismételt vizsgálatok nem támasztják alá az első vizsgálat eredményét, az eredmény pozitívnak tekintendő.
   
   7. Asthma elleni szerek
   A Béta-2-agonisták a stimulánsok valamint az anabolikus szerek csoportjába tartozó gyógyszerek, ezért alkalmazásuk orális és injekciós formában tiltott. Aerosolos formában viszont engedélyezettek a következő gyógyszerek:
   Salbutamol - Salbutamol, Ventolin
   Salmeterol - Severent
   Terbutalin - Bricanyl spray
   Verseny előtti bejelentési kötelezettség!
   
Különböző tünetek, illetve panaszok esetén szedhető

gyógyszerek, melyek a doppinglistán nem szerepelnek

   
   Sok országban a doppinglisták szerves részét képezi a bizonyos tünetek vagy panaszok esetén szedhető gyógyszerek felsorolása. Mi, két ok miatt nem készítettünk ilyen részletes leírást. Az egyik az, hogy a sportolók intelligens emberek és számukra is evidens, hogy ami nincs a listán, az fogyasztható. Ezen ok miatt adjuk meg a mellékleten a Magyarországon forgalomba kerülő (itthon gyártott, illetve import) készítmények neveinek alfabetikus listáját és külön a hatóanyag-listát is. Erre azért van szükség, mert egy hatóanyaghoz több gyógyszernév is tartozik, de sem egy sportolótól, sem az őt felkészítő szakembertől nem várhatjuk el, hogy gyógyszerészi szinten ismerje a pharmacológiát. Ezért, ha valamilyen ismeretlen szert akar valaki beszedni és ezt a listán nem találja, akkor ebben az esetben hívja fel a Doppinginfó telefonszámát (06/30-9428-519).
   A másik ok az, hogy senkit nem akarunk gyógyszerszedésre, illetve öngyógyításra sarkallni, mert számos egészségügyi probléma megoldása gyógyszer nélkül is lehetséges.
   A Doppinginfó telefonszolgálat tapasztalatai azonban mégis arra serkentenek, hogy a leggyakrabban kérdezett gyógyszer-csoportok illetve tünetek kezelésére vagy alkalmazására vonatkozó kérdéseket részletesebben taglaljuk. Tehát a következő gyógyszer-csoportok nincsenek rajta a doppinglistán:
   - fogamzásgátlók
   - antibiotikumok
   - nem szteroid gyulladásgátlók
   - kenőcsök, emulziók többsége
   - allergia elleni szerek, antihisztamin készítmények
   - OÉTI illetve OGYI engedéllyel rendelkező vitaminok ill. táplálék-kiegészítők
   - gyógyteák, gyógynövény alapanyagú készítmények
   - orrcseppek, toroköblögetők.
   A legtöbb kérdés az allergia és a fül-orr-gégészeti problémákkal kapcsolatos gyógyszerelés ügyében érkezik a szolgálathoz, ezért e két témában külön is érdemesnek tartottuk kiemelni a használható gyógyszerek listáját. Az allergiáról egy allergológus szakember (dr. Fényi Ágnes - 06/30-964-1-619) véleményét olvashatjuk, a fül-orr-gégészetben használt nem doppinglistás gyógyszerek listáját dr. Jakab Erzsébet állította össze.
   Megjegyzés: Miután egy doppinglista soha nem teljes, az állandóan piacra kerülő új gyógyszerek miatt, mindenkinek saját felelőssége, hogy információ kérése nélkül milyen gyógyszert szed be. Pozitív dopping-esetnél hiába hivatkoznak arra, hogy a bevett szer nem volt megtalálható a doppinglistán. Ezért nem győzzük hangsúlyozni, hogy - különösen a versenysportban - érdeklődjenek a sportorvosuktól vagy a doppingvonalon, mielőtt bármilyen gyógyszert alkalmaznának. A mellékletben szereplő doppinglisták egyrészt hatóanyag-listák, másrészt tartalmazzák a készítmények ABC-rendbe rakott név szerinti listáját, és érdekességképpen mellékeljük a feketepiacon terjesztett szteroidok felsorolását is.
   
   
Allergia és sportolás

   
   Tüsszögök, folyik az orrom, könnyezik és ég a szemem. Viszket az orrom, éjszaka nem kapok levegőt, másnap kábult és kialvatlan vagyok. A munkámat is alig tudom elvégezni, a sportolásról már nem is beszélve - panaszkodik gyakran a sportoló kezelőorvosának.
   
   Önökkel is előfordult már? Ha a fenti tünetek láz nélkül jelentkeztek, Önök alighanem allergiásak. Ha tavasszal, nyáron erősödnek a tünetek akkor feltehetően valamilyen fa, fű, gyomnövény virágporára érzékenyek. Ha egész éven át fennáll ez a tünet, akkor ú.n. házipor atka érzékenységük lehet.
   
   Mi a teendő ilyen esetben? Tüsszögve, orrot törölgetve, hogyan tudjuk megszokott sporttevékenységünket folytatni, ha még a kialvatlanság okozta fáradtság is tetézi a bajt? Minél előbb allergológus szakorvoshoz kell fordulni, aki a kivizsgálás után gyógyszeres kezeléssel és életmódbeli tanácsokkal segít a panaszok csökkentésében.
   
   A gyógyszerek okozhanak-e fáradtságot? Igen, az allergiaellenes gyógyszerek legnagyobb része nemcsak az allergiás tüneteket csökkenti, hanem koncentrálóképesség és szellemi teljesítménycsökenést is okozhat. A legsúlyosabb mellékhatás az álmosság, melyet azok az allergiaellenes gyógyszerek okoznak, melyeket este javasolnak bevenni. Ezeknek előnye, hogy a beteg nyugodtabban alszik, de egy másnapi vizsgán vagy járművezetéskor kimutathatóan rontja a teljesítményt, hiszen a szervezetben lévö gyógyszerek hatása az éjszaka elmúltával megmarad.
   
   Van-e olyan megoldás, amely az allergiás tüneteket idegrendszeri hatások nélkül csökkenti? Igen. Létezik olyan allergiaellenes készítmény, amely igen hatékony, naponta egyszer ( bár-mely napszakban ) kell bevenni és mentes a központi idegrendszeri hatásoktól. A készítményt az Egyesült Államokban fejlesztették ki. Az amerikai légügyi hatóság ajánlására az Egyesült Államok pilótáinak allergiás panaszok esetén elsősorban ezt a készítményt rendelik, hiszen ez kiemelkedően biztonságosnak bizonyult a kipróbálások során.
   
   Sportlók használhatják? Természetesen, sőt az előbb említett előnyös tulajdonságánál fogva - nem álmosít - a hivatásos sportolóknak, akiknél fontos a jó reakcióidő, koncent-rálóképesség és érintetlen idegrendszeri működés, kifejezetten ajánlható. Ezenkívül minden amatőr sportolónak, aki fut, bicik-lizik, lovagol vagy görkorcsolyázik, olyan allergiaellenes készítményt kell választani, amely nem okoz bódultságot, hogy a balesetveszélyt ezáltal is csökkentsük.
   
Mielőtt antiallergiás készítményt használ, feltétlenül olvassa el a betegtájékoztatót.

Fül-orr-gégészeti panaszok esetén alkalmazható - nem doppinglistás - gyógyszerek

   1. Orrcsepp, orrkenőcs
   Ung. Nasale
   Novorin
   Nasivin
   Vibrocil gel
   
   2. Allergia elleni gyógyszerek
   Claritin tbl.
   Taleum orrspray
   Calcium Sandoz tbl.
   
   3. Torokfájás elleni szerek
   Glykosept
   Phlogosol    Septofort tbl.
   
   4. Köhögés elleni szerek
   Sinecod tbl. és szirup
   Paxirasol tbl.
   
   5. Egyéb gyógyszerek
   Algopyrin tbl.
   "C"-vitamin
   Cataflam tbl.
   Rubophen tbl.
   No-spa tbl.
   Zovirax krém
   
Mik a teljesítmény növelésének tartalékai?

   
   - Teljesítménycsökkentő tényezők kiküszöbölése.
   - Lappangó vagy elhanyagolt betegséggócok szanálása (vashiányos vérszegénység, lyukas fog, krónikus mandulagyulladás, menzesproblémák stb.),
   - Egyénre szabott felkészítés.
   - Sport- és egyénspecifikus táplálkozás és folyadékforgalom.
   - Ésszerű és minőségi táplálékkiegészítők, vitaminok, savközömbösítők, gyökfogók stb. alkalmazása.
   - Edzések és versenyek közti időszakban alkalmazott irányított regeneráció (gyúrók szerepe, kiegészítő sportok, fizioterápia).
   - A pszichés tartalékok kihasználása, szükség esetén sportpszichológus igénybevétele.
   - Szellemi továbbképzés, tanulás, célképzés alkalmazása.
   - Női sportban rejlő tartalékok optimális kihasználása.
   - A sporttudomány, illetve -egészségügy eredményinek adaptálása (akklimatizáció, mozgáskoordináció stb.).
   - Sportágra jellemző sérülések tudatos, specifikus bemelegítő gyakorlatokkal, illetve eszközökkel történő megelőzése.
   - És még számos más olyan módszer, apró fogás áll rendelkezésre, melyek ha csak néhány százalékkal is növelik a teljesítményt, az egy kiélezett versenyben értékes másodperceket vagy centimétereket jelenthet.
   Kétségtelen, hogy a doppingszerek markánsan emelik a sportolók teljesítményét, azonban ma már bizonyított tény, hogy a fent említett módszerek segítségével - igaz, hogy ez néha hosszabb időt vesz igénybe - legalább olyan jó eredményt tudunk elérni, mint a doppingolással. Ezek viszont nem károsítják a sportolók egészségét. A doppingolás a rövid távú tervezés stratégiája és egyben zsákutcája is.
   Az alábbiakban főbb vonalakban vázoljuk azokat a lehetőségeket, melyek kihasználása, illetve alkalmazása biztosan nem jár a doppingolás veszélyével, de használata legalább olyan eredményes, mint a doppingszereké.
   
Alternatív megoldások, megengedett teljesítményfokozók

(Dr. Sipos Andrea nyomán)

   
   Nem könnyű dolog eligazodni a megengedett teljesítményfokozók útvesztőjében. Egyre több tetszetős doboz kerül a patikák, a gyógynövényszaküzletek és a fitnessklubok polcaira, és az egyszerű járókelő nem tudhatja, melyik mire való, hogyan kell helyesen alkalmazni, nincs-e köztük szemfényvesztő hamisítvány, esetleg nyílt vagy álcázott doppingszer. Az alábbi - a teljesség igénye nélkül összeállított - útmutató segítséget kíván nyújtani az eligazodáshoz ebben a labirintusban.
   
   Adjuváns szerek
   A versenysportban mind a felkészülési időszakban, mind a különböző szintű versenyek idején a helyes táplálkozás mellett előnyt jelent az adjuváns szerek alkalmazása.
   Adjuvánsnak nevezzük azokat a készítményeket, amelyek biológiailag erős hatású gyógyszert nem tartalmaznak, számottevő káros mellékhatással nem rendelkeznek, de ellensúlyozni képesek az emberi szervezet energiaveszteségét, pótolják a katalizátor hatású vitaminokat, javítják a hypoxiatűrő képességet, vagy kiküszöbölik az elektrolitháztartás zavaraiból adódó nem kívánatos élettani elváltozásokat. Az adjuváns készítményektől elvárható, hogy rövidítsék le a szervezet regenerálódásának idejét, támogassák az átlagosnál nagyobb izommunka energiaszükségletét, javítsák az izmok oxigénellátottságát és előzzék meg az izomgörcsöket. Ezt az összetett célki-tűzést csak többféle készítménnyel lehet elérni. Ezeknek közös sajátossága, hogy körültekintő használatuk esetén - ellentétben a doppingszerekkel - a felsorolt előnyöket a szervezet károsítása nélkül biztosítják. Mindazonáltal a megengedett teljesítményfokozókat is célszerű orvosi javaslatra és orvosi ellenőrzés mellett alkalmazni.
   Az adjuváns szereket a következő felosztásban tárgyaljuk:
   1. Vitaminok
   2. Ásványi anyagok
   3. Táplálékkiegészítők
   4. Egyéb megengedett teljesítményfokozók.
   
   1. Vitaminok
   
   A vitaminok olyan kis molekulasúlyú, kalóriaérték nélküli szerves vegyületek, amelyek a szervezet számára nélkülözhetetlenek és amelyeket maga nem tud a szükséges mennyiségben előállítani. Néhány esetben azonban képes a számára nélkülözhetetlen vitamint valamilyen kívülről bevitt előanyagból szintetizálni. Az ilyen anyagokat provitaminnak vagy elővitaminnak nevezzük. Így pl. a szervezet A-vitamin-szükségletét provitaminjával, a karotinnal is fedezhetjük.
   A vitaminok többsége az enzimek működését segíti. Valamennyi vitaminra jellemző, hogy hiányában a fiatal szervezet nem növekszik. Ez általános vonás, emellett minden vitamin hiányának megvan a maga sajátos tünetcsoportja.
   Régen, a vitaminok tiszta állapotban való előállítása előtt, a vitaminadagot ún. nemzetközi egységekben (N. E., vagy International Unit. I. U.) fejezték ki. Ma a nemzetközi egység fogalmát egyre nagyobb mértékben a vitamin tömegegysége váltotta fel.
   Összesen 13 vitamint tartunk számon. Ezek közül 4 zsírban oldódó (A, D, E és K), a többi vízben oldódó (B-vitamin-csoport, C, H és folsav). A zsírban oldódó vitaminokat a szervezet a májban és a zsírszövetekben képes raktározni és szükség esetén mozgósítani, ezért ezek beviteléről nem kell naponta gondoskodni. Más a helyzet a vízben oldódó vitaminokkal. Ezeket nem tudja tárolni, naponta kell adagolni őket, és a feleslegben adott mennyiség a vizelettel és a verítékkel kiválasztódik. Így ezeknél túladagolás sem lehetséges, míg a zsírban oldódó vitaminok közül az A és D esetében a fokozott bevitel kellemetlen mellékhatásokat okoz.
   A vitaminok pótlásánál mindig ügyelni kell az arányok megtartására, arra, hogy egymással egyensúlyban legyenek. Fokozott B1-vitamin-bevitel pl. relatív A-vitamin-hiányt okozhat és viszont. Szintén relatív hiányállapot jön létre, ha huzamosabb ideig túladago-lunk egy vízben oldódó vitamint, majd hirtelen csökkentjük a dózist.
   A táplálék összetétele is jelentősen befolyásolja a vitaminszükségletet. Szénhidrátdús táplálkozásnál pl. a B1-vitamin-, míg a fehérjében gazdag étrend mellett a B6-vitamin-igény fokozódik.
   
   2. Ásványi anyagok
   
   Az ásványi anyagok anorganikus vegyületek, amelyek az ember anyagcseréjéhez és folyadékháztartásához feltétlenül szükségesek. Mivel a testnedvekben elektromos töltéssel rendelkező, ionizált állapotban vannak jelen, ezért elektrolitoknak vagy ionoknak nevezik őket. A nagyobb mennyiségben felvételre kerülő elemek közül fémes a nátrium, kálium kalcium és a magnézium, nem fémes a foszfor és a klór. A legfontosabb nyomelemek a vas, jód, cink, fluor, króm, kobalt, réz, magán, molibdén, nikkel, szelén és a szilícium. nyomelemek - többek között - az enzimek építőkövei.
   Ha az ásványi anyagokból túl kevés kerül felvételre, az a teljesítménycsökkenéséhez vezet, de túl sok is ártalmas lehet a szervezetre.
   A sportolók izomvesztesége nagymértékben függ a verítékezés mennyiségétől és minőségétől, ezért a napi szükséglet széles határok között ingadozik. Jelentős befolyásoló tényező még a táplálkozás. Bizonyos élelmiszerek ugyan elegendő ásványi sót tartalmaznak, de rosszul felszívódó formában. Más esetben az egyik táplálék könnyen hozzáférhető elektrolitjai egyidejűleg fogyasztott másik élelmiszer hatására válnak oldhatatlanná.
   A sportoló számára a verítékkel eltávozott ionok pótlása a legfontosabb. A veríték összetétele sem állandó.
   A válogatott kerettagok körében igen elterjedt a sótabletták használata. Ezeknek kétféle változata ismert: N-só és F-só. Összetételük a következő:
   
N-sóF-só
nátriumklorid0,25 g0,20 g
káliumcitrát0,04 g0,15 g
magnéziumszulfát0,10 g0,10 g

   
   A sókészítmények adagolása az edzés mennyiségétől és intenzitásától, valamint a verítékezés mértékétől függően napi 3-szor 1-2 tabletta. Az F-só főleg erőteljes testsúlycsökkenés, fogyasztás idejére javasolt.
   Lábszárgörcs kivédésére az általános gyógyszertári forgalomban levő káliumkészítmények, a magnéziumot is tartalmazó Panangin tabletta, ill. a Calcium-Sandoz pezsgőtabletta is ajánlható.
   Jelentőségénél fogva érdemes a vasanyagcserére külön figyelmet fordítani. Milyen főbb okai lehetnek a vashiánynak?
   - Egyszeri nagyobb vagy gyakori kisebb vérveszteség (aranyér, fogínyvérzés, menstruáció stb.). 100 ml vérrel 54 mg vasat veszít a szervezet.
   - Étrendi hibák.
   - Rossz felszívódás.
   - Fokozott izzadás.
   - Kimutatták, hogy egy-egy keményebb edzés után nemcsak a vizelet, hanem a széklet is tartalmazhat vért.
   - "Marsch haemoglobinuria": hosszú futásoknál a talp kapillárisaiban a vörösvértestek mechanikusan sérülnek és szétesnek.
   Ha a szérumvas valamilyen oknál fogva tartósan csökken, a szervezet mozgósítja tartalékait. A ferritin-raktárak (máj, lép, bélnyálkahártya, csontvelő) akár 90%-os kiürítésével "kölcsönöz" vasat a vörösvérsejtképzéshez. A haemoglobin képzése csak több- havi vashiány után szenved csorbát, ilyenkor keletkezik vérszegénység, ún. vashiányos anaemia. Ez hátrányosan befolyásolja az oxigénfelvételt és szállítást, aminek következményeként romlik a teljesítmény. Emiatt a vashiányt meg kell előzni, ill. ha már kialakult, minél előbb orvosolni kell. A hazánkban forgalomban levő legjobb szájon át adható készítmény a MALTOFER tabletta. A vas felszívódását C-vitamin és folsav egyidejű adása segíti, gátolja viszont a tea, a kávé és az alkohol.
   
   3. Táplálékkiegészítők
   
   3.1. Szükség van-e táplálékkiegészítőkre?
   A válasz (él)sportolók esetében egyértelmű igen. Tökéletes minőségű és mennyiségű természetes táplálkozás csak elméletben kivitelezhető. A valóság sajnos egészen más.
   Az élelmiszerek már addig is sokat veszítenek értékes tulajdonságaikból, amíg a termelőhelyekről a konyhába eljutnak. A zöldségkonzervek értékeik több mint 75%-át, a fagyasztott zöldségek pedig ásványaiknak és vitaminjaiknak több mint 50%-át veszíthetik el. A fontos anyagok a gyümölcsökben, a zöldségekben és a burgonyában közvetlenül a héj alatt vannak, ezért hámozáskor kidobásra kerülnek. További veszteségeket okoz a főzés. A feleslegesen nagy mennyiségű vízben történő, hosszú ideig tartó főzés a legrosszabb dolog, amit a zöldségfélével tehetünk. A húsokra ugyanez vonatkozik sütéskor.
   A sportolók tehát - még azok sem, akik erre tudatosan törekednek - nem tudják természetes úton bevinni a szervezetük optimális működéséhez elengedhetetlen tápanyagokat. Ebben természetesen megnövekedett szükségletük is szerepet játszik. A helyzetet még tovább súlyosbíthatja az időhiány. Két edzés között csak "bekapnak" valamit, és a rohanás az emésztésnek nem kedvez.
   Ezen a hátrányos helyzeten próbáltak meg segíteni a tápszergyártó cégek és érthető, hogy termékeik iránt óriási az érdeklődés.
   Mi a táplálékkiegészítők közös jellemzője? A tisztán vitamin-, ill. ásványi anyag készítményekkel ellentétben ezek energiahordozók, tehát több-kevesebb kalóriaértékük van. A három fő tápanyag (szénhidrát, zsír, fehérje) közül legalább egyet tartalmaznak, ezenkívül általában külön aminosavakat, vitaminokat, ill. ionokat is a céltól függően.
   3.2. Az aminosavak haszna
   Az aminosavak a fehérjék építőkövei. Bizonyos hormonoknak és enzimeknek is összetevői, ily módon kulcsfontosságú szerepet töltenek be a szervezet szabályozott működésében. Csak a létfontosságú (esszenciális) aminosavakat kell kívülről bevinni, mivel ezek előállítására szervezetünk nem képes. Ebbe a csoportba tartozik a lizin (6,0), a triptofán (1,2), a fenilalanin (4,2), a metionin (3,6), a treonin (3,6), a leucin (5,4), az izoleucin (3,0) és a valin (4,2). (Az aminosav neve után zárójelben a szervezet optimális igényét tüntettük fel g/nap mennyiségben.)
   Az aminosavak kölcsönhatásban állnak egymással, és befolyásolhatják az egyes alkotórészek napi szükséges mennyiségét. Így pl. a tirozin csökkenti, de nem elégíti ki teljesen a fenilalanin-igényt. Ugyanilyen kapcsolat van a cisztein és a metionin, valamint a nikotinsav és a triptofán között. E szerint az egyetlen, amely képes teljesen fedezni a glicinigényt.
   Számos egyéb tényező is hat az aminosav-szükségletre, pl. örökletes tényezők, a fogyasztott tápanyagok összetétele, a fehérjeszintézis milyensége, kalorikus tényezők stb.
   Érdemes megjegyezni, hogy az elágazó szénláncú aminosavak (valin, leucin, izoleucin) képesek meggátolni a fáradságos munkával megszerzett izomszövetek leépítését. Ez a veszély egyébként fennállna, hiszen edzés közben energiánk kb. 5-10%-át a szervezet fehérjéi biztosítják.
   Testépítők az izomzat megőrzése érdekében minden étkezés előtt 30 perccel vegyes, szabad aminosavak, míg 30 perccel az edzés után elágazó láncú aminosavak használatát javasolják (természetesen proteinkészítmények rendszeres fogyasztása mellett).
   
   
   3.3. Mikor melyik táplálékkiegészítőt válasszuk?    Az igényt egybevetve a természetes élelmiszerekből bejuttatott értékekkel megkapjuk, hogy miből van hiányunk, mit cél-szerű mesterséges úton, tápszerrel pótolni.
   Ha elsősorban az izomtömeg növelése a cél, magas protein-, alacsony szénhidrát- és nulla zsírtartalmú készítményt keressünk. A proteinek közül a szervezet legkönnyebben a tojásfehérjét emészti meg és építi be, ezt követi a kazein, vagyis a tejfehérje. Bármely kereskedő tej-tojásnak nevezheti termékét, ha már csupán 1% tojásprotein is van benne. Mivel pedig a tojásprotein jóval drágább, mint a tejfehérje, olvassuk el a címkét és válasszuk ki azt a készítményt, amely a legnagyobb mennyiségű tojásfehérjét tartalmazza.
   Hasznos, ha az izomépítő tápszerben valamilyen zsírégető (inozitol, kolin, lecitin, l-karnitin, metionin, betain) is jelen van. Ha nincs, úgy ezt külön pótolhatjuk.
   Ha állóképességi sportágakban egy verseny több mint 3 órán át tart, akkor már nemcsak a folyadék, de az energia pótlásáról is gondoskodni kell. Ilyen alkalmakra ajánlható a Nutricomp emul-zió, amely eredetileg a felső tápcsatorna sérüléseiben szenvedő, ill. eszméletlen betegek szondán át történő táplálására készült. Mindhárom tápanyag megtalálható benne könnyen felszívódó formában, ezenkívül vitaminok és ásványi sók. A gyomor- és bélnyálkahártyát kíméli, kedvezőtlen mellékhatása nincs.
   A Nutricom zsírösszetevői közül az egyik a szójaolaj, a másik az MCT. Az MCT angol rövidítés, közepes lánchosszúságú (8-10 szénatomos) zsírsavakból álló triglicerideket jelent, amelyet "zsírtalan zsír"-nak is szoktak nevezni. Ennek oka, hogy az MCT nem tud olyan könnyen testzsírrá alakulni, mint a szénhidrát vagy az állati eredetű, hosszú láncolatú zsírsavak.
   
   MCT tabletta és folyadék formájában is kapható. Hamarabb szívódik fel és gyorsabban oxidálódik, mint a hosszú szénláncú trigliceridek. Magas energiatartalma (több mint kétszerese a szénhidrátokénak, ill. a proteinekének) miatt használata elsősorban a nagy állóképességet igénylő sportágakban javasolt. Mivel az MCT nem alakul át testzsírrá, ugyanakkor fokozza a zsírégetést és kíméli az izomfehérjéket, ezért a testépítők a "szálkásítás" időszakában alkalmazzák.
   
   3.4. Szénhidrátok - italban
   Az elektrolit italok mindegyike tartalmaz valamennyi szénhidrátot is. A legjobbakat glukóz polimerekből készítik (ezek lassan és egyenletesen, hosszú időn keresztül szabadítják fel az energiát), valamint kristályos fruktózból (amely szinte azonnal szolgáltatja a benne rejlő kalóriát). Glukózt (szőlőcukor) nem célszerű a sportitalokba tenni, mivel ez az egyszerű cukor rögtön kiváltja a hasnyálmirigy inzulintermelésének fokozódását, ami négy percen belül hipoglikémiához, vércukorszinteséshez vezet.
   A porokat úgy kell hígítani, hogy az oldat a verítékkel (és ne a vérplazmával!) legyen izotóniás. Ezt általában a csomagoláson feltüntetett, ajánlott koncentráció 2/3-os hígításával érhetjük el. Egy óránál tovább tartó edzések, ill. versenyek közben mindenképpen szükséges a folyadékpótlás. Ha ilyenkor víz helyett szénhidrátot is tartalmazó elektrolit oldatot fogyasztunk, kivédhetjük a teljesítménycsökkenést. Az új italokat mindig edzésnél próbáljuk ki először, nehogy a versenyen kellemetlen meglepetés (pl. hasmenés, hányinger) érjen.
   Az edzéseket, ill. versenyeket követően célszerű a folyadék-, elektrolit- és szénhidrátpótlást minél előbb megkezdeni, ezzel lerövidíthetjük a regenerációs időt. A sportitalok erre a célra is kiválóan megfelelnek. Szilárd táplálékokat legkorábban csak a terhelés befejezése után 1 órával tanácsos fogyasztani.
   
   4. Egyéb megengedett teljesítményfokozók
   
   Ebben a csoportban megemlítünk még néhány belsőleg használatos készítményt, amelyek a sportolók körében nép-szerűek. Közülük a természetgyógyászok által (újra) felfedezett gyógynövénykivonatok, amelyeket a "civil" lakosság is elterjedten alkalmaz, mások számára készülnek. Ahol egy hatóanyag többféle formában (pl. por, kapszula, oldat stb.) is elérhető, ott nem említünk adagolást, hiszen az a mellékelt tájékoztatón úgyis elolvasható. Megemlítjük azonban a dózisát azoknak a tablettáknak, amelyeket az OSEI gyógyszertára készít és tudomásunk szerint más adagolást igénylő formában jelenleg nincsenek forgalomban.
   
   4.1. Aminosav (Reergin) tabletta
   Kétféle aminosavat (glutaminsavat és aszparaginsavat) tartalmaz. Anaerob edzéseknél elősegíti a savanyú bomlástermékek (elsősorban a tejsav) átalakítását és kiürítését. A szellemi munkára is kedvezően hat. Reergin szedése mellett a sportolók jobban bírják a terheléseket és fizikai regenerációjuk is gyorsabb.
   Javasolt adagolás: 3x1 tabletta, maximális terhelések idején: 3x2 tabletta.
   
   4.2. Inozin tabletta
   Az inozin emeli a sejt ATP (adenozin-trifoszfát) szintjét, amely a rövid ideig tartó maximális erőkifejtések fő energiaforrása. Ezáltal később következik be a vér savasodása, javul a hypoxiatűrés és az anaerob teljesítőképesség. Alkalmazása főleg azokban a sportágakban indokolt, amelyekben jelentős az anaerob munka.
   Javasolt adagolás: 4x1 tabletta a versenyt megelőző 3-4 napon és a verseny napján.
   
   4.3. Lecitin    A lecitin két fő alkotórésze a kolin és az inozitol. A kolin a sejteket körülvevő membránok szerkezetében tölt be kulcsfontosságú szerepet. A növényi eredetű élelmiszerekben, pl. a szójában előforduló inozitol az emberi agyban nagy mennyiségben tárolódik. Mindkét anyag zsírégető, zsírbontó. A lecitin csökkenti a koleszterinszintet, tisztítja az érfalakat, erősíti a szívizomzatot. Ezenkívül nagymértékben mérsékli, ill. megszünteti az ízületi fájdalmakat. Semmiféle káros mellékhatása nem ismert, túladagolása nem lehetséges.
   
   4.4. L-Karnitin
   Az L-karnitin használata egyre jobban elterjed az állóképességi sportokat űzők körében. Régebben úgy tartották, hogy ezt az aminosavat a szervezet szintetizálni tudja lizinből és metioninból, ezért külön bevitelre nincs szükség. Ez a nézet azonban csak az átlagemberek esetében helytálló. A sportolók megnövekedett karnitinigénye meghaladja azt a mennyiséget, amit a szervezet elő tud állítani.
   A karnitintól függ teljes mértékben a zsírfelhasználás. Ez az aminosav működteti ugyanis azt a szállítórendszert, amely a zsírsavmolekulákat a mitokondriumba, a citoplazmában levő sejt-szervecskébe juttatja. Itt oxidáció révén energia keletkezik belőlük. A karnitin szerepet játszik az elágazó szénláncú aminosavak oxidációjában is. Késlelteti a fáradtság fő okozójának, a tejsavnak a felgyülemlését az izomban. Nélkülözhetetlen anyag a növekedéshez és az izomzat fejlődéséhez, továbbá létfontosságú a szívizomzat számára. Mind a vázizomzat, mind a szívizom oxigénellátását javítja, növeli a maximális oxigénfelvételt. Zsírégető hatásának köszönhetően elősegíti a szénhidrátraktárak (glikogén) tartalmának megtakarítását.
   Gyorsan felszívódik, hatása már 10-15 perc után is érezhető, Terhelés előtt ajánlott bevenni.
   
   4.5. Metionin
   Létfontosságú aminosav. Májvédő anyagként tartják számon, mivel képes megakadályozni a máj elzsírosodását, az ún. zsírmáj kialakulását. A metionin a kolinképzéshez szükséges, mindkét vegyület metilcsoportok átadásával fejti ki hatását. Az emberi szervezet a metilcsoportot nem tudja szintetizálni, s ennek hiányában zavart szenved a májban a zsírégetés.
   Kísérletek tanúsága szerint metionin hatására nő a vérben az oldott oxigén mennyisége és ezáltal javul a haemoglobin O2-telítettsége. Ennek köszönhetően kiszélesedik az aerob munkavégzés tartománya, savasodás csak később, nagyobb intenzitású terhelésnél fog bekövetkezni.
   A metionin viszonylag lassan fejti ki hatását, ezért versenyek előtt 1-1,5 órával célszerű bevenni.
   
   4.6. Para-amino-benzoesav (PABS vagy PABA)
   Részt vesz a vasanyagcserében, a vörösvértestek képzésében. Elősegíti a folsav képződését és a pantoténsav felszívódását. Hiánya a haj őszüléséhez és ekcémához vezethet. Sok proteinkészítmény járulékos összetevője.
   
   4.7. Jukka
   A jukka Mexikóban és az USA-ban honos örökzöld növény, amely képes egészen szélsőséges éghajlati viszonyokhoz is alkalmazkodni. Kivonata számos enzimet, klorofillt, szaponint, antioxidánsokat, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz.
   A szaponin növényi szteroid, amely az ízületi fájdalmak kezelésére alkalmazható anélkül, hogy kellemetlen mellékhatásai lennének úgy, mint az - egyébként doppinglistán szereplő - állati és a mesterséges szteroidoknak. A szaponin a bélben meggyorsítja a szerves salakanyagok lebontását, tisztítja a vastagbelet. Elősegíti a szükséges tápanyagok tökéletes felszívódását, javítja az emésztést, meggyógyítja a népbetegségként számon tartott krónikus bélhurutot. A koleszterinnel komplexet képezve, gátolja annak felszívódását, ezzel véd az érelmeszesedés ellen. Támogatja az immunrendszert azáltal, hogy a timuszt (cse-csemőmirigy) erősíti. Javítja a szervezet ellenálló képességét a fertőzésekkel és a rákkal szemben. A vastagbélen kívül az általános tisztulást is élősegíti a sejtek közötti kötőszövetben lerakódott salakanyagok felszabadításával és kiválasztásával.
   A jukkát kúraszerűen kell alkalmazni néhány (általában 3-4) hétig. Szedése alatt fontos a megfelelő folyadékbevitel, hogy a méreganyagok könnyebben ki tudjanak ürülni a szervezetből.
   
   4.8. Ginseng
   A ginsenget a kínaiak már 5000 éve használják a gyógyászatban. Szinte minden bajra gyógyírt adó csodaszernek tartják. Minél öregebb a ginseng, annál jobb minőségű, annál több benne a hatóanyag.
   A ginsengben 12-13-féle "gyógyszer" van, amelyek még a legjobb minőségű kivonatnak is mindössze 1%-át teszik ki, azért fontos a megfelelően nagy dózis bevitele. A ginseng fokozza az agy tevékenységét, az agyat éberebb állapotban tartja, ezáltal késlelteti a fáradtság megjelenését. Edzés és verseny közben kíméli a glikogénraktárakat, a szervezetet a testzsírból történő energianyerésre állítja át. Javítja a tüdő munkájának hatásfokát, több oxigénhez juttatja a szervezetet, ami késlelteti a vérsejt tejsavszintjének emelkedését, vagyis a "besavasodást". Növeli az adrenalinkibocsátást, ami szintén teljesítményjavulást eredményez. A magas és az alacsony vérnyomás kezelésére egyaránt használják eltérő dózisban. Gyógyítja az ízületi gyulladást, az emésztési zavarokat és az álmatlanságot. Elősegíti, hogy a szervezet hasznosítsa a vitaminokat és az ásványi anyagokat. A ginseng kapszula formájában a leghatékonyabb. Hatása kifej-téséhez sok folyadékra van szükség.
   4.9. Creatin (Sulfát és monohydrát) Az utóbbi évek sláger táplálék kiegészítője a sejt mitochondriumára közvetlenül hatva növeli az energiát elősegíti az izomzat gyorsabb és hatékonyabb felépítését.    A megengedett teljesítményfokozók felsorolása korántsem teljes. Ebből az ismertetőből kimaradtak a külsőleg használatos készítmények (kenőcsök, gélek, olajok stb.), a fizikoterápia, az akupunktúra, a szauna, a masszázs és még jó néhány olyan eszköz, amely a sportoló regenerációs idejének lerövidítését célozza, és ezáltal nagyobb és hatékonyabb edzésmunkát tesz lehetővé. Mint tudjuk, ez az új csúcsteljesítmények elérésének egyik fő titka.
   Reméljük, hogy a kimaradt részek ismertetésére is rövidesen sor kerülhet.
   
A regeneráció illetve a rehabilitációs időszak

lerövidítéséhez nyújt segítséget az alábbi rövid ismertető


   

Rehabilitáció a fitnesstermekben?

   
   A fitness mint sportág dinamikusan fejlődik, népszerű és egyre több embert mozgat meg. Összefonódott az egészséges, fitt életmóddal, és a tömegsport egyik lehetőségévé vált. Ennek a népszerűségnek köszönhetően megjelent az igény arra, hogy a fitnesstermekben rehabilitációs és egészségügyi központokat hozzanak létre. Ennek első lépéseként nyílt meg egy rehabilitációs és egészségügyi központ, melyben többek között élsportolók, illetve alsó végtagi sérülést szenvedett személyek kaphatnak szakszerű ellátást.
   Ebben a központban speciális, számítógéppel összekötött lábgépeken felmérik a vendégek alsó végtagjainak állapotát, gyógytornászok segítségével segítenek a sérülések rendbehozatalában, és az orvosok számára is hasznos diagnózis megállapításában.
   
   A rehabilitációs központban minden korosztály megtalálhatja a számára vonzó szolgáltatást:
   
   - Gyermekek számára: kondicionális és koordinációs mérésekkel, edzésprogramokkal az ideális sportág kiválasztásában segítenek. Amennyiben már befutott sportolóról van szó a fejlődés ütemének pontos nyomon követése, az esetleges izom-izületi túlterhelés kimutatása és korrigálása a cél. Ezt a feladatot egy mtd-Balance nevezetű géppel végezik el, mellyel az alsó végtagok jobb és bal oldalát egyidejűleg összehasonlítják, illetve a testtartást ellenőrzik.
   
   - Felnőttek részére: az alsó végtagi sérülések után optimális terheléssel a fokozatos teljesítmény növekedést biztosítják, folyamatos ellenőrzés mellett a túlterhelés veszélyének az elke-rülésével. Térdsérülés esetén a térd különböző szögállásaiban az izület állapotának és terhelhetőségének felmérése, és így a sérülésnek megfelelő edzés biztosítása folyik. Az idegrendszeri sérülések rehabilitációjának objektív adatokkal és grafikonokkal történő nyomon követése, valamint a koordinációs zavarok diagnosztizálása és korrigálása történik.
   - Élsportolóknál: maximális-gyorserő és kitartási erő felmérése. Többhetes ciklusban az izomfejlődés mértékének ellen-őrzése, és ennek megfelelően az edzésterv módosítása a hatékonyság érdekében.
   - Idősebbeknek: Az optimális terhelhetőség megállapítása, alsó végtagi, izületi bántalmak enyhítése, a csontritkulás megelőzése, vagy a folyamat lassítása.
   
   Rehabilitációs és Egészségügyi Központ
   Érdeklődni, vagy bejelentkezni a következő mobiltelefonszámon lehet: 06/209-529-905.
   Sportsérülések, orvosi kezelések, műtétek utáni állapotok egyénre szabott szakszerű rehabilitációja folyik továbbá Az Országos Sportegészségügyi Intézet rehabilitációs és fizikótherápiás osztályán (tel.: 488-6126)
   
Táplálékkiegészítőket forgalmazó

cégek rövid jellemzése

   
   A témával kapcsolatos irodalom rendkívül szerteágazó, illetve heterogén. Ugyanez jellemző a táplálék-kiegészítők piacára is. Amint már ezt többször tárgyaltuk, a teljesítmény növelésének doppingmentes alternatívái közül az egyik legfontosabb a sportág- illetve egyénspecifikus táplálkozás, melynek ebben a kiadványban is külön fejezetet szenteltünk.
   Élsportolók táplálkozási szokásaival kapcsolatos felmérések kimutatták, hogy szinte kivétel nélkül mindegyikőjük az ú.n. "minőségi éhezés" állapotában van, ami azt jelenti, hogy bár fizikálisan jóllaknak, a magukhoz vett táplálék korántsem optimális összetételű az adott sportághoz, illetve a sportoló várt teljesítményéhez képest. Esetenként létfontosságú nyomelemek, ásványi sók, vitaminok illetve tápanyagok hiányoznak az étrendből, míg más esetben például több százszoros felesleges mennyi-ségő vitaminadagot vesznek magukhoz. Ezek kiürítése aktív enzimatikus úton történik, ami a szervezettől újabb energiát von el, és a várt teljesítménynövekedés helyett, vagy semmi nem történik, vagy a teljesítmény csökken.
   Mielőtt bárki bármilyen táplálék-kiegészítőt, vitamint vagy egyéb "divatos csodaszert" vásárolna meg vagy szedne be, mindenképpen vegye igénybe az OSEI-ben működő Táplálkozás-optimalizáló Program segítségét. Ebből ki fog derülni, hogy mik azok a tápanyagok vagy kiegészítők, amire az illetőnek teljesítményemeléséhez feltétlenül szüksége van. Csak ezután, célzottan tervezzük meg - lehetőleg a témában jártas sportorvos vagy dietetikus szakember segítségével - azt, hogy milyen szerrel fogjuk kiegészíteni táplálkozásunkat. Sokan minden előzetes kivizsgálás nélkül kezdenek el különböző vitaminokat szedni, aminek az a veszélye, hogy a kidobott pénzen túl, alkalmatlan arra, amire a szedését tervezték. Ezért van az, hogy több doboz táplálék-kiegészítő beszedése után sem érez a sportoló semmilyen változást.
   Második lépcsőben nézzünk körül a táplálék-kiegészítők piacán. A gyógyszerek és a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények - más néven táplálék-kiegészítők - közötti egyik alapvető különbség az, hogy egy gyógyszer bevezetését nagyon komoly és hosszú ideig tartó állat- illetve klinikai emberkísérletek előzik meg. Ezért egy gyógyszer bevezetése mindig tovább tart és sokkal drágább, mint egy táplálék-kiegészítőé, azonban az esetleges káros hatások hamarabb kiszűrhetők, illetve egy adott gyógyszer hatásáról sokkal objektívebb és mérhetőbb adatokat kapunk, mint a többi készítményről. A vitaminok és táplálék-kiegészítők vonatkozásában különböző tematikus folyóiratokból, hirdetésekből, a különböző MLM rendszerek munkatársainak elbeszéléséből, sportolók tapasztalataiból szerezhetünk információkat. Ezeket nem tudjuk ellenőrizni, de miután a forgalomba hozott szerek többsége természetes anyag, ezért nincs okunk kételkedni ezek hatékonyságában akkor, ha célzottan az előírásoknak megfelelően és ésszel alkalmazzuk őket.
   Néhány dologra azonban feltétlenül ügyeljünk!
   - mindenekelőtt nézzük meg, hogy van-e a dobozon forgalomba hozatali engedély illetve annak mi a száma,
   - akár az OÉTI, akár a KERMI engedélyének rajta kell lenni a magyar nyelvű használati utasításon,
   - ellenőrizzük a lejárati idő dátumát is (ez többféleképpen is szerepelhet a címkén:
   1. gyártási idő + a felhasználhatóság időtartama
   
   2. érvényes: ......-ig
   3. exp.: dátum)
   Az a szer, amelyik például május 31-én lejár, még május végén nyugodtan kinyitható, és a kinyitástól számítva akár néhány hónapon belül is elfogyasztható, ha megfelelőképpen tároljuk, illetve nem gyorsan romló áruról van szó, hanem például kapszuláról, esetleg tablettáról.
   - nézzük meg a termék pontos összetételét; ha általunk ismeretlen anyag szerepel benne, kérjük ki szakember tanácsát (továbbra is elérhető a Doppinginfó 06/30-9428-519-es telefonszáma, ahol ilyen jellegű kérdésekre válasz kapható)
   Ismételten felhívjuk minden rendszeresen sportoló vagy versenyeken részt vevő sportoló figyelmét arra, hogy bármilyen gyógyszer, kiegészítő szer vagy folyadék bevétele az illető saját felelősségére történik, mert kellő körültekintés nélkül alkalmazott szer bevétele doppingvizsgálat esetén pozitív laboratóriumi reakciót adhat, és a tájékozatlanság vagy a gondatlanság nem lehet mentő körülmény az eset elbírálásánál. Többéves gyakorlatomban több olyan eset fordult elő, amikor hazánkban is jelen levő cég külföldön vásárolt és az országba illegálisan behozott termékét vették meg kéz alatt, arra gondolva, hogy az anyag biztosan nem tartalmaz doppingszert, és az illető versenyen leadott vizelete stimulánst tartalmazott.
   Különböző országokban a táplálék-kiegészítők forgalomba hozatali engedélyeztetése változó; például az USA-ban közértek polcain lehet találni Ephedrint tartalmazó táplálék-kiegészítőket vagy a szteroidok kategóriájába tartozó Dehydroepiandrosteront (DHEA). Ezért nem szempont az, hogy valaki az országba külföldön megvásárolt szert hoz be és arra hivatkozik, hogy egy másik országban azt legálisan vásárolta meg. Azokat a táplálék-kiegészítőket részesítsük előnyben, melyeket korrektül bevizsgáltak, esetleg hozzáférhető illetve jól dokumentált referencia- anyaggal rendelkeznek, netán valamelyik sporttudománnyal foglalkozó intézetben bevizsgálták teljesítmény-élettani szempontból is, és nem hátrány, ha az anyag rendelkezik negatív eredményű dopping-laboratóriumi referenciákkal is.
   Ezen bevezető után szeretnénk egy kis tájékoztatót adni néhány cégről és termékeikről, melyek már régebben vannak a magyar piacon, termékeik rendelkeznek a megfelelő engedélyekkel, használati utasításokkal, referenciákkal és több közülük átesett a magyar doppingellenőrző laboratórium szigorú vizsgálatán is. Természetesen az árak, a minőség, illetve a hatékonyság szempontjából vannak különbségek, de ezek nem eget verők, és mindenki megtalálhatja a pénztárcájának legmegfelelőbb, de ugyanakkor hatékony anyagot is.
   
A BASICA szerepe az ésszerű fogyókúrában

   
   Az emberi szervezet optimális működése nagyban függ a szervezet sav-bázis háztartásától. Szervezetünk ugyanis naponta ki van téve változó mennyiségű savak és bázisok hatásának. Az egészséges szervezetben az egyensúly a bázikus tartományokban található. Különböző tényezők a savak és bázisok létfontosságú egyensúlyát a savas tartományba tolják el, amely a szervezet túlsavasodásához, és ezáltal sokféle mőködési zavarához vezet: a savkeltő élelmiszerek (hús, alkohol, kávé, édesség stb.) fogyasztása és a savasító életmód (stressz, légszennyeződés) következtében az egyensúly fenntartásához a szervezet kénytelen elvonni saját raktáraiból bázikus anyagokat. Ha ez a semlegesítési kapacitás egy idő múlva kimerül, akkor a savak elraktározódnak a kötőszövetekben, izületekben és izmokban. Az anyagcsere folyamán további savak - szénsav, kénsav, tejsav (például sportoláskor) - keletkeznek a szervezetben, illetve a fogyókúra kapcsán lejátszódó zsírbontásból nagy mennyiségű ketonsav kerül a vérkeringésbe.
   
   A túlsavasodás az életminőség jelentős romlásához vezethet. Ennek vezető tünetei: a fáradékonyság, levertség, idegesség, nyugtalanság, izomgörcsök, izületi panaszok, alvászavarok, anyagcsere problémák, csökkent teljesítőképesség, koncentráció- hiány, bőr- haj- köröm elváltozások. A kiegyensúlyozott sav-bázis háztartás fenntartásához az élelmiszerek 80 %-ának bázikusan hatékonynak kellene lenniük. Valójában azonban táplálékaink jelenleg főleg savas hatású alkotórészekből állnak. A táplálkozás önmagában a legritkább esetben biztosítja a létfontosságú bázikus anyagokat. Így a természetes állapot újbóli visszaállítása érdekében a szervezetben felszaporodott felesleges savakat bázikus anyagok pótlólagos bevitele révén semlegesíteni kell. Szerencsére létezik egy olyan szer, amely bázikusan hatékony ásványi anyagokat és nyomelemeket tartalmaz olyan mennyiségben, mint amilyen azok természetes előfordulási formájukban a zöldségekben és a gyümölcsökben megtalálhatók. Ez a szer a BASICA , mely közel 70 éve van forgalomban külföldön és több éve már hazánkban is, és nagy sikerrel használják különösen sportolók és fogyókúrázók körében. A BASICA használatával kedvező tapasztalatokat szereztünk atlétáknál és több más sportolónál is, akiknél később következett be a kifáradás, gyorsult a regenerációs idő és jelentősen javult a sportteljesítmény. Fogyókúrázóknál megelőzi a gyengeség- és fáradtságérzetet, javítja a koncentráló képességet és az ellenálló képességet, ezért mindenkinek, aki csak néhány kilót is szeretne a súlyából leadni, ajánljuk a BASICA fogyasztását kedvenc gyümölcslevével, vagy műzlijével elkeverve naponta 2 x 1-2 púpozott teáskanállal. A szer 15 létfontosságú ásványi anyagot illetve nyomelemet tartalmaz, ezért rendkívül alkalmas hiánybetegségek leküzdésére vagy akár a csontritkulás megelőzésére is. Rövidesen forgalomba kerül a kifejezetten nagy sportteljesítmények kapcsán fogyasztandó BASICA SPORT készítmény is. A készítménnyel kapcsolatos kérdésekre a BEACO Bt. telefonszámán - 200-88-59 - kaphatunk felvilágosítást. Címe: 1121 Budapest, Járőr u.25.
   
   
Life O2 - üzemanyag a jobb teljesítményhez

(Néhány szó a sportolók folyadékfogyasztásáról)

   
   A sportorvoslás több évtizedes tapasztalatai is azt bizonyítják, hogy míg sokan százezreket áldoznak divatos teljesítményjavítókra, addig a teljesítményüket lényegesen csökkentő tényezők megszüntetését elmulasztják. Gondolunk itt az élsportolóknál nem ritkán található elhanyagolt fogazatra és egyéb jól kezelhető gócokra, de szorosan ide tartozik a sportág jellegéhez igazodó speciális táplálkozás, az optimális testsúly fenn-tartása, a folyadékfogyasztás is. A táplálkozás és a folyadékfogyasztás, valamint a teljesítmény összefüggése az utóbbi idők egyik legjobban tanulmányozott területe, és ma már evidens az összefüggés a csúcsteljesítmény és a sportágra jellemző egyénre szabott táplálkozás között. Nem sportoló embernek is legalább napi 2-2,5 liter folyadékot kellene fogyasztania (nem alkoholt!), a fokozott fizikai aktivitás során azonban ennél sokkal több folyadékot veszít az ember. Nem elég azonban a tiszta víz pótlása, mert a párolgás során elvesztett ásványi anyagokat is vissza kell juttatnunk a szervezetbe. Tehát a sporttevékenység során fogyasztott folyadék mennyisége igazodjon a fizikai aktivi-tás intenzitásához, az időjáráshoz, és ne legyen se túl forró, se túl hideg, és lehetőség szerint minél kevesebb szénsavat tartalmazzon. Az edzés, illetve a verseny kezdete előtt utoljára 2,5-3 órával vegyünk magunkhoz táplálékot, mely ne legyen túl fűszeres, de legyen könnyen emészthető, túlnyomórészt növényi alapanyagú legyen és tartalmazzon az energia ellátáshoz elegendő mennyiségű szénhidrátot is. Ha ezt betartjuk, nem fogunk olyan kínzó szomjúságot érezni, amely fokozott folyadékfelvételre kényszerítve bennünket feleslegesen leterhelné a szervezetet. Sporttevékenység előtt, alatt és után legcélszerűbb a hűvös, szénsavmentes, a szükséges tápanyagokat és ásványi sókat tartalmazó izotóniás sportitalok fogyasztása. Ma már számtalan jóminőségű izotóniás sportital áll rendelkezésünkre a drága import készítményektől kezdve, a palackozott italokon át a Plussz pezsgőtablettákig. Nem mindegy azonban, hogy milyen vizet használunk fenti szerek oldására. Az általánosan elérhető csapvíz ugyan tisztának tűnik, és például mosáshoz vagy tisztálkodáshoz megfelel, azonban számos olyan anyagot is tartalmaz (karbonátok, ólom, vörösréz, műtrágya származékok, permetezőszer maradékok), melyekre a szervezetnek nincs szüksége, és a teljesítményt ronthatják. Ezért sokan fogyasztanak ásványvizeket, melyek jó részét olyan mélységekből nyerik, melyek valószínősíthetően tiszták és sok hasznos ásványi anyagot tartalmaznak.
   Óriási áttörést jelent a sportolók folyadékfogyasztásában az a magyar találmány, melyet Life O2 néven hoznak forgalomba, és egészségügyi tisztaságú molekuláris oxigénnel dúsított forrásvizet takar, mely egy speciális technológia révén hétszer több oxigént tartalmaz a többi palackozott ital oxigén szintjéhez képest. És ez már korántsem mindegy a teljesítmény szempont-jából, ugyanis az oxigén a tápcsatornából közel tízszer olyan gyorsan szívódik fel, mint a tüdőn keresztül belélegezve. A Life O2 rendszeres fogyasztása - helyes életmód és táplálkozás mellett - megszünteti a szervezet relatív oxigénhiányos állapotát, kedvezően hat a keringési és emésztési folyamatokra, oldja a szellemi és fizikai fáradságot és hozzájárul a túlsúly megelőzéséhez is.
   Sportolókon végzett mérések kimutatták, hogy az oxigénnel dúsított ivóvíz növelte a vizsgáltak teljesítőképességét, csökkentette a terhelés maximumában mért pulzusszámot, és miközben a teljesítmény nőtt, a vér tejsavszintje mérséklődött. A Life O2 fogyasztása után szinte minden sportolónál megfigyelhető volt a vérben az oxigén parciális nyomásának emelkedése.
   Minden ásvány- és gyógyvíz dúsítható oxigénnel, azonban figyelni kell arra, hogy a magasabb szénsavtartalom mellett az oxigén kedvező hatásai kisebb mértékben jelentkeznek. A Life O2-nek nincsenek hátrányos tulajdonságai, nem doppingszer és korlátozás nélkül fogyasztható. Különösen javasolt kerékpárosok, triatlonosok, atléták, teniszezők, labdajátékosok, szabad-idejükben kocogók és fitness-termekben gyakorlatozók részére, de mindenkinek ajánlott, aki szennyezett levegőjű környezetben illetve relatív oxigénhiányos állapotban él (stressz, dohányzás). 1,5, 0,33 és 0,5 literes kiszerelésben kapható szinte minden na-gyobb bevásárlóközpontban vagy gyógynövényboltban. Alkalmas nemcsak sportitalok, de higított szörpök készítésére és egyéb gyümölcslevek hígítására, ajánlott önmagában történő fogyasztása is például gyógyszerek bevételéhez.
   Beszerezhető nagyobb élelmiszerboltokban, gyógynövény és reform szaküzletekben. A cég központja: OXICO Kft. Budapest, XI., Budafoki út 215. Telefon: 204- 4247
   
Pharmavit Plussz Pezsgőtabletták

   
   A táplálék-kiegészítők felhasználásáról végzett tanulmány megállapításai szerint az emberek nagy része nem ismeri eléggé sem a táplálék-kiegészítők hatását, sem azt, hogy milyen esetekben célszerű ezeket használni. A termékek megismertetésére több módszer kínálkozik, és a tapasztalatok szerint nem mindig a reklám a legmegfelelőbb módszer erre, hiszen a televízióban látható néhány másodperces hirdetések csak arra elegendők, hogy megismerjék a termék nevét, de a legfontosabb ismereteket ezek a reklámok nem tartalmazzák. A reklámok végén bemondott szlogen - "A kockázatok és mellékhatások tekintetében keresse fel orvosát, gyógyszerészét" - pedig semmire nem alkalmas, mert az orvosok és a gyógyszerészek közül nem mindenki tájékozott a táplálék-kiegészítők pontos hatását illetően. Az emberek nagy része egyébként sem menne el külön azért gyógyszerészhez vagy az orvoshoz, hogy például egy pezsgőtablettáról információt kérjen. Ezért volna szükség egy reklámoknál hosszabb terjedelmű ismeretterjesztő anyagra, illetve még hatásosabb lenne a gyermekek helyes életmódra nevelése, és ezen belül is a tökéletes közérzethez szükséges táplálkozás megtanítása, a-melynek része a táplálék-kiegészítők használata. Sportolók és rendszeres testmozgást nem végzők között felmérés alapján a táplálék-kiegészítők közül a fogyasztott készítmények formáját tekintve a pezsgőtabletták lettek magasan az elsők, ami valószínőleg a reklámoknak is köszönhető. Második helyre a tabletta került, harmadik helyre a cseppek, s negyedik helyre az injekció. Utóbbi azt hiszem - érthető. Mindenki szívesebben fogyasztja a vitamin-komplexeket illetve ásványi sókat és nyomelemeket is tartalmazó készítményeket, mint az egyfajta anyagot tartalmazó szereket. A magyarországi pezsgőtabletta- gyártásban úttörő szerepet tölt be a Pharmavit, mely folya-matosan megújuló palettával jelenik meg a piacon. Gyakorlatilag mindegyik készítménye javasolt sportolók részére, de legszívesebben a Plussz Multivitamin, a Plussz Kálcium, a Plussz Vas + Magnézium és a Plussz Sport termékeket fogyasztják a sportolók. Ezek közül a Plussz Multivitamin készítmény már cukormentes változatban is kapható. Sportolóknak ajánlott a Plussz Aktív használata is, mely az antioxidánsok mellett L-karnitint, magnéziumot, cinket és mangánt is tartalmaz. A pezsgőtabletták használata kényelmes, mert kis helyen elfér, külföld-re is magunkkal vihetjük, ugyanakkor íze kellemes, a szomjúságot jól oltja, és mindezek mellett tartalmazza a szervezet számára nélkülözhetetlen vitaminokat, ásványi sókat és nyomelemeket. A közhiedelemmel ellentétben a tabletták rendszeres fogyasztása sem okoz vesekövet, vagy bármilyen más mellékhatást. Sportolók is szivesen fogyasztják a cég Pop fantázia nevű citrom és narancs ízű energia italát.
   
   
Zsírégetők a Karmától

   
   Az emberek elképzelése saját testsúlyukról és annak szabályozásáról gyakran téveszmékkel tarkított. A testsúly számos tényező függvénye: öröklött tulajdonságok, az anyagcsere sebessége, táplálkozási szokások, életmód, pszichés tényezők, a testmozgás időtartama és intenzitása, stb. Az étkezés az esetek többségében az ember önfenntartási ösztönének élvezettel végzett kielégítése, konfliktusokkal és frusztrációkkal teli világunkban pedig a stresszhelyzetek megoldásának egyik módjává vált. Az emberek többsége, sajnos, sem mennyiségileg, sem minőségileg nem tartja be a táplálkozással kapcsolatos szabályokat. Értéktelen, magas kalóriatartalmú, zsíros, fűszeres ételeket kedvelik, aminek egyik következménye, hogy a lakosság
   40%-a túlsúlyos. Ez a sportolókra is igaz, nagyon sokan küszködnek - különösen súlycsoportos sportágakban - a felesleges kilókkal. A természet paradoxona, hogy míg a túlsúly észrevétlenül rakódik ránk, azt leadni csak szívós, kitartó munkával és helyes táplálkozással lehet. Ám az emberek zöme képtelen változtatni életmódján, így ha súlyuk zavarja őket, koplalással, kampányszerű fogyókúrákkal és sok szenvedéssel próbálnak - rendszerint sikertelenül - küzdeni ez ellen. Önmagában tehát a csökkentett kalóriabevitel ritkán elegendő. A fogyást segítő korszerű készítmények - és ide tartoznak a zsírégetők is - úgy fogyasztanak, hogy nem károsítják az egészséget, kizárólag természetes anyagokat tartalmaznak. Folyamatos felszívódásuk lehetővé teszi, hogy a szervezet egész nap egyenletesen juthasson hozzá a hatóanyagokhoz. Ez azért fontos, mert a korszerű fogyasztó készítmények két fő alkotórésze a kolin és az inozitol vízben oldódó anyagok, tehát pár óra alatt kiürülnének a szervezetből. Mindkettő lipotrop anyag, azaz zsírégető, mely - a szervezet zsírsavaira hatva - meggyorsítja a természetes zsírlebontó folyamatokat. A korszerű zsírégetők kizárólag a zsírszöveteket bontják, s ezért ajánlatosabb centivel és nem mérleggel mérni a hatást, mert az ezzel történő például 2 kg súlycsökkenés centiméterrel mérve a hagyományos fogyás 4-5 kg-jának felel meg. Hatásukat fokozza a C-vitamin és a lecitin szedése. Az USA-ban kifejlesztett különleges fogyasztó szer a Bio-Max 3000, mely egy dél-ázsiai citrusféle - a Garcinia Cambogia - nagy tisztaságú kivonata, amiben Hydroxytryn-sav van Niacinhoz kötött krómmal együtt. Ezek tudományos kutatások szerint, csökkentik az étvágyat, gátolják a zsírok beépülését és felgyorsítják a zsírégetést. A szer hatását fokozhatjuk az együtt szedett Fat Magnettel, amely tengeri rákok páncéljának kivonatát tartalmazó 100%-ban természetes alapanyagú rostféle (Chitosan). Ez az anyag pozitív töltéssel rendelkezik, amelynek azért van jelentősége, mert a gyomorban megemésztett zsírok negatív töltésűek, és ezáltal a zsír-mágnes úgy vonzza magához a gyomorban levő zsírokat, mint mágnes a vasreszeléket, meggátolván azok többségének felszívódását.
   A zsírégetők új generációját képviseli a konjugát linolsav (CLA), egy olyan speciális zsírsav amely paradox módon nemhogy növelné, de jelentősen csökkenti a szervezetben lerakódott zsírok mennyiségét. A Fat-Loss-ban levő 75%-os CLA teljesen növényi eredetű, a porsáfrány nevezetű növényből vonják ki. Óriási előnye, hogy nem kell mellette étkezéseket kihagyni és szigorúan diétázni. A fizikai aktivitás szinte megsokszorozza a Fat-Loss eredményességét. Hatása mindenekelőtt centiméterekben jelentkezik, a test karcsúbb, formásabb, feszesebb és izmosabb lesz. Sportolók, aktívan mozgók napi 3-4 kapszulát is fogyaszthatnak teljesítményük és izomtömegük növelésére. Mindhárom készítményt a KARMA TEAM Kft. (Bp. 1148 Vezér út 134.) forgalmazza. Érdeklődni a 383-2009 vagy 363- 2006-os telefonon lehet.
   
   Az MLO magyarországi központja évek óta korrekt és nagyhatású termékekkel látja el a magyar piacot. Termékeiket nem-csak testépítők és erőemelők, hanem a magyar élsport reprezentánsai is előszeretettel fogyasztják. Termékpalettájukon nemcsak a különböző vitaminok, ásványi sók vagy nyomelemek találhatók meg, hanem a tömegnövelők, fehérje-porok, aminósavak és a mostanában divatos L-karnitin és a kreatin-foszfát is. Az MLO által forgalmazott termékek közül ki kell emeljük a sportolók körében slágernek számító tömegnövelőt , a Muscle Zyme-t , melynek előírás szerinti és rendszeres szedése, megfelelő fizikai aktivitással együtt, havi 3,5 kg átlagos zsírleadást és ugyanennyi izomépítést eredményezett nagyszámú vizsgálatok tanulságai szerint. Másik egyedülálló termékük a kreatin-foszfát, mely engedélyezett formában Magyarországon csak általuk forgalmazott. (A kreatin-monohydrátot több más cég is forgalmazza.) Az MLO rendkívül hasznos ismertető füzeteket bocsátott ki a helyes táplálkozással és az ésszerű tömegnöveléssel kapcsolatban, melyet a jobb érthetőség kedvéért kérdés-felelet formájában írtak meg. A cég szerkeszti a Hard body című havonta megjelenő képesfolyóiratot, melyben sok érdekes táplálkozási tanáccsal illetve edzés-kiegészítő eljárásokkal ismerkedhetünk meg. További információt a 250-67-63 vagy 250-32-07-es telefonszámon kaphatunk. Címük: MLO Központi raktár. Sporttáplálék-kiegészítő Csomagküldő- és Vevőszolgálat, Budapest 1037 Csillaghegyi út 36.
   
   A HUMET RT. (1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. telefon: 395-90-36) által forgalmazott HUMET R az utóbbi évek egyik legszenzációsabb magyar felfedezése. A szerves humin-savat tartalmazó folyadék tartalmazza mindazokat az ásványi anyagokat, amelyekre az embernek mindennapi élete során nélkülözhetetlen szüksége van. Az oldat összetétele olyan, hogy nemcsak egyszerűen a hiányzó fémeket pótolja, hanem segít a szervezetben lerakódott káros nehézfémek - mint a kadmium és az ólom - kiürítésében, tehát közreműködik a szervezet méregtelenítésében is. Különösen sportolók és ezen belül a női sportolók számára bír óriási jelentőséggel a HUMET R rendszeres fogyasztása, mert terhelés-élettani megfigyelések szerint szignifikáns teljesítménynövekedést figyeltek meg azon sportolók között, akik napi legalább kétszeri alkalommal fogyasztottak a szerből. Sportolókra különben is jellemző a vashiány, ez különösen nőknél észrevehető, ezért ajánljuk a HUMET R rendszeres fogyasztását. Női sportolóknál megfigyeltük, hogy a vashiányos vérszegénység egyidejű rendezése mellett ciklus-problémákkal küszködő nők mensese rendeződött, illetve extrém terhelés miatt elmaradt havi vérzés visszatért. Az oldatban a vason kívül magnézium, kalcium, foszfor és még számos nyomelem biztosítja a teljesítmény növeléséhez elengedhetetlen ásványi- és mikroelem hátteret.
   
   Scitec Nutrition termékek A Pro Line Kft. (1147 Budapest, Telepes u. 51. telefon: 222-60-23) által forgalmazott táplálék-kiegészítők egy része régebben Universal termékek néven vált ismertté, melyek között számos vitamin, ásványi anyag, nyomelem, ginzeng, fehérje és aminósav por, tömegnövelő stb. található, melyek jó minőségük mellett főleg mérsékelt áraik miatt voltak népszerűek a sportolók körében. A cég folyamatos fejlődése és megújulása eredményeképpen piacra dobta a SCITEC NUTRITION névvel ellátott termékcsaládját, melyek között számos tömegnövelő, zsírégető, aminósav és erőnövelő készítmény van. Nemcsak testépítők, hanem a többi sportág képviselői is előszeretettel fogyasztják a termékeket, melyek közül kiemelendő az egyik legnagyobb tisztaságú hazánkban forgalmazott kreatin monohydrát és a Pump nevő kreatin pezsgőpor, ami egyedülálló módon 95%-ban felszívódik és az edzés előtt 15 perccel beszedett por az edzés idejére kifejti teljes hatását.
   A cég a sportolók célzott és korrekt ellátása érdekében egy jól felszerelt laboratóriumot is mőködtet - SCITEC Laboratórium elnevezéssel -, melyben alapvető sport-élettani vizsgálatok elvégzésére is lehetőség van. Nívós havi folyóiratot is kiadnak MUSCLE SPORT elnevezéssel, melyben edzéssel kapcsolatos tanácsadás mellett táplálkozási, illetve táplálékkiegészítőkkel kapcsolatos tudnivalókat is közölnek. Részletekről a fenti címen lehet érdeklődni.
   
   A CALIFORNIA FITNESS (CF NET KFT. Budapest, V. ker. Aranykéz u., telefon: 266-31-36 vagy 266-72-31) évek óta jelen van a magyar piacon vitaminjaival és táplálékkiegészítőivel, és termékeivel folyamatosan támogatja a magyar sportot és az olimpiai mozgalmat. A különböző multivitaminok közül ki kell emeljük a MEGA 50-es elnevezésűt, mely kifejezetten az élsportban érdekeltek megemelt vitaminszükségleteinek kielégítésére került kifejlesztésre. A cég termékei közül népszerűek a különböző zsírégetők, lecitin, króm, szelénium, de különösen kiemelésre érdemes a MUSCLE NITRO nevő készítmény, mely a sportoláskor jelentkező savasodás gátlásában játszik szerepet. A termékpalettán olyan különlegességeket is megtalálunk, mint a CULEVIT vagy a CÁPAPORC, melyek rosszindulatú daganatok megelőzésében játszanak szerepet, de népszerűek például a különböző energia-italok illetve táplálékkiegészítők is.
   A cég CALIFORNIA NEWS néven havonta színes újságot, illetve táplálkozás-tudománnyal foglalkozó, havonta megjelenő érdekes hírlevelet jelentet meg nívós szerzők közreműködésével.
   
A doppingellenes tevékenység költségei

   
   - A világon évente kb. 100 000 doppingellenőrzést végeznek
   (Ez évente kb. 10%-kal nő).
   - Egy analízis költsége 3-500 DEM-ig terjedhet.
   - A laboratóriumi analízis dijához hozzájárulnak a különböző szervezési, apparátusi, felszerelési stb. költségek, melyek egy mintára vetített összege kb. megegyezik a laboratóriumi analízis költségével. Ily módon egy vizeletminta úgynevezett "bekerülési" költsége kb. 800-1000 DEM-re tehető.
   - A pozitív esetek aránya átlagban 1,5-2%. Ez azt jelenti, hogy kb. 2000 pozitív mintát észlelnek egy évben a laboratóriumok.
   - A 100 000 minta tehát hozzávetőlegesen 100 000 000 DEM-be kerül (13 milliárd forint).
   - Ha ezt elosztjuk 2000-rel, 1 pozitív eset kb. 50 000 DEM-nyi (6,5 millió forint) összeget emészt fel.
   - Ebből is látszik, hogy a megelőzés nagyságrendileg kevesebbe kerül, és jóval nagyobb tömegeket ér el, mint amit valaha ellenőrzéssel befolyásolni tudunk.
   - Magyarországon a doppingellenőrzési tevékenység lényegesen takarékosabb. Az ellenőrzést célzottan végezzük, tehát főleg felkészülési időszakban, doppingérzékeny sportágaknál történik az kontrollok zöme. Az éves költségvetés megközelítően 25 millió forint. Ez 1000 mintára kivetítve mintánkként kb. 25 000 forintot jelent, ami - ismerve a magyar labor minőségi szolgáltatását - abszolút rentábilis költségráfordítással jár.
   
Mit hozhat a jövő?

   
   - A modern technika vívmányainak felhasználásával (internet, video, CD-k, telekommunikáció) erősíteni kell a megelőzés, felvilágosítás, információátadás arányát a doppingellenes tevékenységen belül.
   - Az Európához való közeledésünk és várható csatlakozásunk miatt is fent kell tartani a doppingellenes tevékenység rendszerét, mely idáig is eurokonform volt, mert teljes egészében megvalósítottuk az Európa Tanács és a NOB vonatkozó ajánlásait.
   - Az eltérő etikai nívó és morális hozzáállás miatt az ellen-őrzést feltehetően még hosszú ideig fent kell tartani. Az ellen-őrzés módszereit finomítani szükséges (a vizeleten kívül egyéb testszövetek vizsgálata irányában történő kutatások), a laboratóriumi analíziseket kell finomítani különös tekintettel az EPO és a növekedési hormon kimutatására.
   - A magyar doppingellenőrző laboratórium akkreditálása megfotolás tárgyát képezi.
   - A doppingellenes tevékenységet - hasonlóan a drogellenes politikához - ki kell terjeszteni a lakosság többi rétegére is, hiszen a szabadidősportban, bizonyos foglalkozásoknál, illetve rétegeknél a szteroidok használata már népegészségügyi problémákkal fenyegető méreteket öltött (máj eredetű halálokok a statisztikában a 3. helyre kerültek).
   - A doppinggal és a drogokkal kapcsolatos felvilágosítást ki kell terjeszteni a legfontosabb célcsoportokra - tanulók, közép- és felsőoktatási intézmények hallgatói és tanárai, sportszakemberek, orvosok és segítőik stb.
   - Nemzetközi szinten törekedni kell a sportszervezetek és a szövetségek közti jogharmonizációra, a szomszédos országokkal történő együttműködésre, a társminisztériumok bevonására a doppingolás visszaszorítása tekintetében.
   - Csökkenteni kell az egyes régiók közötti kirívó különbségeket; pontosan azokban az országokban nincs szervezett doppingellenőrzés (Afrika, Közép-Ázsia, volt szovjet tagköztársaságok, Dél-Amerika), ahol az érvényesülés néha egyetlen útját jelentő sportsikerek eléréséhez - az ellenőrzés hiányát kihasználva - egyre többen nyúlnak a tiltott eszközökhöz. Az akkreditált laboratóriumok (26) többsége Európában és Észak-Amerikában van.
   - Fel kell kutatni és át kell ültetni a gyakorlatba azokat a hatékony teljesítménynövelő módszereket, melyek a dopping-szerek szedésének reális alternatíváit jelenthetik.
   

   

Lausanne-i nyilatkozat a doppingról

   
   Elfogadta a Doppingellenes Világkonferencia, Lausanne, Svájc, 1999. február 4.
   
   Tekintettel arra, hogy a teljesítménynövelő eljárások ellenkeznek a sporttal és az orvosi etikával, megsértik az olimpiai mozgalom szabályait és fenyegetik a versenyzők és általában véve a fiatalok egészségét,
   
   Felismerve, hogy a dopping elleni küzdelem mindenkit érint: az olimpiai mozgalmat, a többi sportszervezetet, kormányokat, kormányközi és nem-kormányzati szervezeteket, a világ sportolóit, és ez utóbbiak környezetét,
   
   a Doppingellenes Világkonferencia, a kormányok, kormányközi és nem-kormányzati szervezetek, a NOB, a nemzetközi sportszövetségek, a nemzeti olimpiai bizottságok és a sportolók, az alábbi nyilatkozatot teszik.
   
   1. Nevelés, megelőzés és a sportoló jogai
   Az olimpiai esküt kiterjesztik az edzőkre és más vezetőkre, és annak szövege magába foglalja a becsületesség, etika és fair play betartását. A nevelési és megelőző kampányokat intenzívebbé kell tenni, és elsősorban a fiatalokra, a sportolókra és azok környezetére kell koncentrálni. Teljes átláthatóságot kell biztosítani az összes doppingellenes tevékenységben, eltekintve attól a bizalomtól, a-mellyel a sportoló emberi jogait védjük. Partneri viszonyra kell törekedni a doppingellenes kampányok során a médiumokkal.
   2. Az olimpiai mozgalom doppingellenes kódexe
   Az olimpiai mozgalom doppingellenes kódexe a doppingellenes küzdelem alapjának tekintendő. A dopping, a meghatározás szerint, olyan mesterséges eljárás (anyag vagy módszer) használata, amely potenciálisan káros a sportoló egészségére és/vagy képes teljesítményét növelni, vagy pedig az olimpiai mozgalom doppingellenes kódexében szereplő anyag jelenlétének kimutatása a sportoló szervezetében, vagy egy ott szerep-lő módszer használatának bebizonyosodása.
   Az olimpiai mozgalom doppingellenes kódexe vonatkozik minden sportolóra, edzőre, oktatóra, vezetőre, valamint az összes orvosi és egészségügyi személyre, akik olyan sportolókkal dolgoznak vagy olyan sportolókat kezelnek, akik az olimpiai mozgalom keretén belül rendezett sportversenyen részt vesznek vagy arra készülnek.
   
   3. Szankciók
   A doppingvétségekre vonatkozó szankciókat a verseny alatti és versenyen kívüli ellenőrzések nyomán állapítják meg.
   A sportolók, a nemzeti olimpiai bizottságok és a nemzetközi sportszövetségek nagy többsége kívánságának megfelelően a jelentősebb teljesítményfokozó szerek és eljárások használatáért a minimálisan kötelező szankció a sportoló kétéves eltiltása minden sporteseménytől első vétség esetén. Azonban olyan specifikus, kivételes körülmények esetén, amelyeket első fokon az illetékes nemzetközi szövetségek értékelnek, elképzelhető a kétéves büntetés módosítása. Kiegészítő szankciók vagy intézkedések is alkalmazhatók. Szigorúbb szankciók vonatkoznak az olimpiai mozgalom doppingellenes kódexét megsértő edzőkre és vezetőkre.
   
   4. Nemzetközi Doppingellenes Testület
   Független Nemzetközi Doppingellenes Testületet kell felállítani oly módon, hogy a 2000-ben Sydney-ben megrendezendő 27. Olimpiai Játékokra teljesen működőképes legyen. Ezen intézménynek feladata lesz például az összes érintett fél által közösen meghatározott célok megvalósításához szükséges különféle programok koordinálása. Ezen programok között különös figyelmet kell szentelni az alábbiaknak: versenyen kívüli ellenőrzések bővítése, a kutatások összehangolása, a megelőző és nevelő tevékenységek elősegítése, valamint a vizsgálatokra és felszerelésre vonatkozó tudományos-technikai normák és eljárások harmonizációja. A NOB kezdeményezésére három hónapon belül összeül egy olyan munkacsoport, amelyben helyet kapnak az olimpiai mozgalom, a sportolók, a kormányok és kormányközi szervezetek képviselői, hogy meghatározzák a Testület felépítését, célját és finanszírozási módját. Az olimpiai mozgalom vállalja, hogy 25 millió dollárt juttat a Testületnek.
   
   5. A NOB, a nemzetközi szövetségek, a nemzeti olimpiai bizottságok és a Nemzetközi Sportbíróság feladatai
   A NOB, a nemzetközi szövetségek és a nemzeti olimpiai bizottságok megtartják saját jogkörüket és felelősségüket abban, hogy a doppingszabályokat saját eljárásaiknak megfelelően és a Nemzetközi Doppingellenes Testülettel együttműködve alkal-mazzák. Következésképpen első fokon a döntések kizárólag a nemzetközi szövetségekre és a nemzeti olimpiai bizottságokra, illetve az Olimpiai Játékok idején a NOB-ra tartoznak. A fellebbezésekkel kapcsolatban a nemzetközi szövetségek és a nemzeti olimpiai bizottságok elismerik a Nemzetközi Sportbíróság (CAS) fennhatóságát, miután saját jogorvoslati eljárásaikat kimerítették.
   A fegyelmi eljárás során biztosítani kell a sportolók és jogaik védelmét, ezért minden alkalmazandó eljárásban rögzíteni kell az olyan általános jogelveket, mint a jog a meghallgatáshoz, jog a törvényes képviselethez, jog a bizonyítékokra és tanúkra való hivatkozáshoz.
   
   6. Együttműködés az olimpiai mozgalom és a kormányhiva-talok között
   Erősíteni kell a sportszervezetek és a kormányszervezetek közötti együttműködést a doppingellenes harc terén a felek jogkörének megfelelően. Együtt kell fellépniük a nevelés, a tudományos kutatás, a társadalmi és egészségügyi intézkedések, valamint a doppingellenes jogszabályalkotás terén.
   
   Kelt Lausanne-ban, 1999. február 4-én.

   

Sportolók etikai szabályzata

   
   Hiszem, hogy a sport igazi lényege becsületes és teljes erőbedobással törekedni egyéni eredményre és tökéletességre.
   
   Kötelezem magam a sportban való tisztességes részvételre s arra, hogy kizárólag megengedett eszközökkel törekszem a győzelemre.
   
   Fogadom, hogy megtanulom, megértem és betartom sportágam írott, valamint a sportszerűség elfogadott íratlan szabályait.
   
   Hiszem, hogy az erőszak és a megfélemlítés károsak a sportra, s visszautasítom ilyen eljárások alkalmazását tisztességtelen előnyszerzés megkísérlése céljából.
   
   Tudomásul veszem, hogy a vezetők, a csapattársak és az ellenfelek valamennyien elválaszthatatlan részei a sportnak és méltóak tiszteletemre.
   
   Felelősséggel tartozom önuralmam megőrzéséért. Ellenvetés nélkül elfogadom a vezetők döntéseit, teljes erőbedobással, de ellenséges érzület nélkül versenyzek, és mind a győzelmet, mind a vereséget méltósággal viselem.
   

   

Nyilatkozat

   
   Alulírott ......................... a 2000-dik évi sydneyi Nyári Olimpiai Játékokra készülő olimpiai válogatott keret tagja tudomásul veszem a doppinghasználat tilalmát és kijelentem, hogy felkészülésemhez csak tiszta eszközöket fogok igénybe venni. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság doppinglistája alapján készült és a rendelkezésemre bocsátott doppingellenes információs anyagban feltüntetett doppingfajtákat és módszereket teljesítményem fokozása érdekében nem használom, a továbbiakban sem fogom alkalmazni és azok terjesztésében sem veszek részt.
   Fentiekkel összhangban vállalom és egyben hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy doppingvizsgálatoknak alávetem magam, mind hazai, mind a nemzetközi versenyeken és a felkészülési időszakban az egész év folyamán. Külföldi szervezetek által történő doppingellenőrzés során is minden esetben rendelkezésre állok.
   Az ellenőrzés szabályosságát magatartásommal, közreműködésemmel elősegítem. Amennyiben a doppingvizsgálat magatartásomra visszavezethetően meghiúsul, illetve az elvégzett vizsgálat eredménye pozitív, tudomásul veszem, hogy olimpiai kerettagságom automatikusan megszűnik és ennek következményeként mindennemű felkészülési kedvezményt és támogatást megvonnak tőlem. Tudatában vagyok annak, hogy a doppingszabályok megsértése a hazai és a nemzetközi versenyekről való eltiltással, adott esetben büntetőjogi felelőségrevonással jár.
   Nyilatkozatom készült: 2 példányban.
   Az aláírással együtt egyidejűleg átvettem és megismertem a doppingellenőrzésre vonatkozó ismeretterjesztő és tájékoztató anyagokat.
   
   Budapest, 1999.................
aláírás


   

A testsúlycsökkentés tízparancsolata

(Dr. Sidó Zoltán nyomán)

   
   1. Az éhezés inkább az izomfehérjét csökkenti, mint a testzsírt, így hát az izomerőt és az izomfejlődést csökkenti.
   2. A helyes diéta segít a testzsír csökkenésében az izomszövet károsítása nélkül.
   3. A gyors fogyás izomszövet- és folyadékvesztéshez vezet.
   4. A folyadékvesztés a legfőbb oka a teljesítőképesség romlásának.
   5. Igyál 4-5 dl folyadékot 2 órával a verseny vagy az edzés előtt, 15 perccel a verseny előtt 2 dl-t, valamint 15-20 percenként 1-2 dl-t edzés vagy verseny alatt.
   6. Mérd a testsúlyodat minden edzés előtt és után.
   7. A fokozatos fogyás (1 kg hetente) a legjobb út a zsírvesztéshez az izomszövet megtartása mellett.
   8. A helyes tréning magába foglalja a mindennapi helyes táplálkozást is.
   9. A jó edzésmunka a helyes táplálkozás és a helyes testsúlyszabályozás az egyetlen módja a csúcsteljesítmény elérésének.
   10. Jobb sportolóvá válsz, ha többet törődsz a sporttal, mint a fogyasztással.
   
       

Drog és dopping nélkül a Magyar Sport tisztaságáért