Levél a Műegyetemi Evezős Klubnak
MEC


A rejtelmes vízijármű a Műegyetemi Evezős Club fair play díjra érdemes alkotása, alapanyaga egy kielboat. Alapgondolata: a Nap felülről süt. E képen, a lágymányosi öbölbeli rajtnál, ugyanannyi látszik belőle, mint megérkezésekor. Ennek oka a Föld tengelyforgásának nagy sebessége, miáltal a Nap a hajóhoz képest későn kel, és korán nyugszik.
HH Az ártatlan kinézetű, íves képződmény vászonból van, tehát még a kiel tömegét sem növeli meg észrevehetően. A rajtnál még semmi sem utal arra, hogy a későbbiekben a hajó nem húzás-vonás, nem tili-tolás, hanem szívás-szopás üzemmódban halad előre-hátra-oldalt.
HH Ha mármost a szél északról fúj, akkor a versenyzőket sportszerűtlenség miatt kizárják. Ha keletről, akkor elkopik a Dunántúl, ha nyugatról, akkor a kalocsai parttal történnek jóvátehetetlen dolgok. Ezek azok a körülmények, amelyekkel a tervező versenyzők (a képen balról jobbra Takács Péter, Ambrus Gábor és Kiss Bence) korábban nem számoltak, amint azzal sem, hogy a szél délről is fújhat. A fair play díjra a hajó azért érdemes, mert eredeti kiépítésében érkezett meg, noha a szél délről fújt; pedig annak átgondolására és megvitatására, hogy a napernyő nélkül miként haladna, a versenyzők összesen több mint 15 órát kaptak.
HH Megérkezésük után megkérdeztük a versenyzőket, hogyan értékelik a szelet mint természeti jelenséget. Íme a válasz: szerves bomlás, prostituált, nemiszerv, széklet, közösülés(a nyomdafestéket nem tűrő kifejezéseket kihúztuk).